Europese lidstaten dringen aan op online platform om COVID-19 gerelateerde O&I data uit te wisselen

Filter items
Nieuws
30 maart 2020

Op 24 maart vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), een videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. Voor Vlaanderen nam secretaris-generaal Johan Hanssens deel aan de vergadering. (De samenvatting van de vergadering, opgemaakt door de Europese Commissie, kan onderaan dit bericht teruggevonden worden.)

Het Belgische standpunt voor de videoconferentie werd voorbereid in de schoot van de interfederale ‘Commissie Internationale Samenwerking Health’ (CIS-Health). Daarin zijn de federale overheid en de gefedereerde entiteiten vertegenwoordigd. De CIS-Health wordt voorgezeten door Kathleen D’Hondt, experte life science bij het Departement EWI.

Tijdens de vergadering informeerden de lidstaten elkaar over de acties inzake O&I die in hun land al ondernomen waren. De bijdrage van België en van alle andere EU-lidstaten kan onderaan deze pagina gedownload worden. Meldenswaardig is zeker het Ests initiatief om burgers en verschillende actoren te mobiliseren via een online 48u hackaton ‘hack the crisis’ om met nieuwe ideeën te komen om de gevolgen van de crisis te verzachten. De lidstaten drongen aan op gecoördineerde acties tussen de lidstaten en benadrukten de nood aan een online platform om COVID-19 gerelateerde O&I data uit te wisselen.

>> Kijk voor een overzicht van Europese Hackatons op Saphire

Wat de Europese Onderzoeksruimte betreft, suggereerde Paquet om een gemeenschappelijk label of narratief te creëren als kader voor alle acties: “ERA for Corona “.

Tot slot meldde Paquet dat de Europese Commissie probeert om zoveel mogelijk flexibiliteit te tonen inzake Horizon 2020, met gelijkheid van behandeling. Een aantal deadlines zijn uitgesteld. Er zullen schriftelijke richtsnoeren komen; er zijn ook al richtsnoeren beschikbaar.

Op 31 maart vergaderen de Directeurs-generaal voor O&I opnieuw via een tweede virtuele vergadering rond EU O&I acties inzake COVID-19 en in het bijzonder om EU-actie rond de ontwikkeling en productie van vaccins te bespreken.

Ondertussen kondigde het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU ook aan om op 7 april een informele videoconferentie voor de Ministers voor Onderzoek te organiseren om ervaringen uit te wisselen en een gedachtewisseling te houden over de gezamenlijke O&I respons en mogelijke verdere stappen om de situatie aan te pakken.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Meer nieuws

 • Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

  1 juni 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

  29 mei 2020

  O.a. goedkeuring convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick), definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit subsidiëring Odysseusprogramma door FWO en benoeming onafhankelijke bestuurder Raad van bestuur LRM.

 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  28 mei 2020

  Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.