Europese samenwerking in het hoger onderwijs

Filter items
Nieuws
22 januari 2022

De Europese Commissie publiceerde op 18 januari een communicatie over een nieuwe strategie inzake Europese Universiteiten, en een voorstel van Raadsaanbeveling betreffende het bouwen van bruggen voor een doeltreffende Europese samenwerking op hoger-onderwijsgebied. Dit thema staat dinsdag 25 januari op de agenda van de informele vergadering van de Europese ministers van Onderzoek en Innovatie en Hoger Onderwijs, waar Vlaams minister Crevits België zal vertegenwoordigen.

Vlaanderen steunt het initiatief van Europese Universiteiten dat in 2019 uit de startblokken is geschoten en waar alle Vlaamse universiteiten aan deelnemen.

De Vlaamse Regering investeert sinds 2021 voor een periode van 2,5 jaar 4,8 miljoen euro in het versterken van onze Vlaamse sterkhouders binnen deze netwerken.

Deze strategie is bedoeld om alle universiteiten in Europa te ondersteunen en in staat te stellen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, te bloeien en bij te dragen tot de veerkracht en het herstel van Europa.  In de strategie wordt een reeks belangrijke acties voorgesteld om de Europese universiteiten te ondersteunen bij het verwezenlijken van vier doelstellingen:

 • Het versterken van de Europese dimensie van hoger onderwijs en onderzoek;
 • De universiteiten als lighthouses van onze Europese manier van leven consolideren, met ondersteunende acties gericht op academische en onderzoeks-carrières, kwaliteit en relevantie voor toekomstbestendige vaardigheden, diversiteit, inclusie, democratische praktijken, grondrechten en academische waarden;
 • De universiteiten bekrachtigen als belangrijke actoren van verandering in de tweeledige groene en digitale transitie;
 • universiteiten te versterken als drijvende krachten achter de rol en het leiderschap van de EU in de wereld.

Concrete resultaten tegen midden 2024:

De Commissie wenst via vier vlaggenschipinitiatieven een nieuw kader voor Europese samenwerking te creëren:

 • Uitbreiden tot 60 Europese universiteiten waarbij uiterlijk midden 2024 meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs betrokken zijn, met een indicatief budget uit Erasmus+ van 1,1 miljard euro voor 2021-2027;
 • Wettelijk statuut voor allianties van instellingen voor het hoger onderwijs;
 • Werken aan een gezamenlijk Europees diploma om de waarde van transnationale ervaringen te erkennen in de kwalificatie hoger onderwijs van studenten en administratieve rompslomp afbouwen;
 • Europese studentenkaart opschalen ten behoeve van studentenmobiliteit.

Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad heeft tot doel de Europese instellingen voor hoger onderwijs in staat te stellen nauwer en intensiever samen te werken, de uitvoering van gezamenlijke transnationale onderwijsprogramma's en activiteiten te vergemakkelijken, capaciteit en middelen te bundelen, of gezamenlijke graden toe te kennen.

Coördinatie van de inspanningen tussen de EU, de lidstaten, de regio's, het maatschappelijk middenveld en de hoger onderwijssector is essentieel om de Europese strategie voor de universiteiten tot een realiteit te maken. De Commissie nodigt de Raad, de lidstaten en de universiteiten uit om over deze beleidsagenda te discussiëren en samen te werken aan toekomstbestendige universiteiten.

>> Persbericht: Hoger onderwijs: universiteiten in de EU voor de toekomst klaarstomen via diepgaandere transnationale samenwerking

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.