Gezocht: wetenschappers om Unesco-projectvoorstellen te evalueren

Filter items
Nieuws
26 april 2021

Inleiding

Het Vlaamse UNESCO Trustfonds (kortweg FUST) ter ondersteuning van wetenschappelijke activiteiten van  UNESCO is specifiek bedoeld voor het ondersteunen van UNESCO-activiteiten en -projecten binnen het domein van de wetenschappen. 

Het Trustfonds richt zich op de prioritaire activiteiten binnen de programma's: 

 • “Internationaal Hydrologisch Programma” (IHP)
 • “Mens en Biosfeer”-programma (MAB)
 • “Intergouvernementele Oceanografische Commissie” (IOC)
 • “geowetenschappen/geoparken” (IGGP).

In deze tweede ‘call’ onder FUST fase V (2019-2023) – de eerste was in 2019 – is ook de mogelijkheid gecreëerd om projectvoorstellen in te dienen in een samenwerking met andere Unesco programma’s, in het bijzonder inzake erfgoed. De mogelijkheid om die bijkomende projectonderdelen door het andere Vlaamse Unesco trustfonds (FUT) te laten steunen wordt apart geëvalueerd.

Advies

UNESCO bezorgde het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) recent vijf nieuwe projectvoorstellen voor mogelijke financiering door het FUST.  Deze zijn hieronder in de tabel terug te vinden. 

Ben je geïnteresseerd om advies uit te brengen over één of meerdere projecten uit je expertisegebied, laat het ons dan laat het ons dan snel weten via het inschrijfformulier onderaan deze pagina - uiterlijk voor  7 mei 2021 - zodat we de relevante teksten kunnen bezorgen. De adviezen zelf verwachten we dan tegen 28 mei 2021. 

Een nota met toelichting over het lopende proces vind je hieronder

Bestand uw_inbreng_bij_het_vlaams_unesco_trustfonds_wetenschappen_-_procesnota.docx

1

Addressing Hydro-Climatic Vulnerability through Citizen and Open Science

Een project om het vermogen te verbeteren om hydro-klimatologische extremen, zoals droogte en overstromingen, te voorspellen, en om het gebruik van burger- en open science-methodologieën te ontwikkelen, te testen en evalueren om waterbestendigheid bij klimaatverandering te bouwen en daarmee het waterbeheer te verbeteren in proeflanden van Sub-Sahara Afrika en Latijns-Amerika 
IHP (FUST)
2

eDNA Expeditions in marine World Heritage sites. Engaging citizen-scientists in revealing the richness and vulnerability of biodiversity for the conservation of UNESCO sites in a changing climate

"e-DNA-expedities in mariene werelderfgoedsites" is een burgerwetenschappelijk project dat zal bepalen (a) de rijkdom van vissoorten en mogelijk andere vormen van gewervelde zeedieren, verspreid over de 50 mariene locaties die momenteel zijn ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst en (b) hoe de effecten van klimaatverandering de verspreiding en migratiepatronen van deze soorten kunnen beïnvloeden. Het project zal zich richten op kwetsbare en bedreigde soorten, zoals gespecificeerd via de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten, zij het niet exclusief, en zoals weergegeven in de ‘Uitstekende Universele Waarde’ van de werelderfgoedsites.

IOC (IODE) + World Heritage Marine Programme 

(FUST + FUT)
3

Strengthening the role of science and transboundary cooperation for the sustainable management of the Okavango Delta World Heritage site

Dit project beoogt de versterking van de rol van wetenschap en grensoverschrijdende samenwerking voor het duurzaam beheer van het werelderfgoed Okavango Delta in het noorden van Botswana. De volgende resultaten worden beoogd:

- Betere, op wetenschap gebaseerde, besluitvorming door versterking van de capaciteit van nationale en regionale agentschappen en verhoogde beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis over het verband tussen water, biodiversiteit en klimaat;

- Verbeterde grensoverschrijdende samenwerking inzake het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in het grotere Okavango landschap, voortbouwend op lopende inspanningen voor de transnationale uitbreiding van het werelderfgoed Okavango Delta.

- Verhoogd bewustzijn en wederzijdse communicatie tussen besluitvormers en lokale gemeenschappen over wetenschappelijk onderbouwd management om de duurzaamheid op lange termijn van het grotere Okavango-landschap te verzekeren door de ontwikkeling van geschikte communicatiehulpmiddelen en bewustmakingsinstrumenten.

World Heritage Centre en IHP

(FUST + FUT) 
4

Earth Science Education and Cooperation in Africa

Met dit projectvoorstel bevordert UNESCO de uitwisseling en samenwerking tussen aardwetenschappelijke instellingen op het gebied van onderzoek en opleiding. Het zal de mobiliteit van aardwetenschappers tussen verschillende instellingen in Afrika bevorderen en ook de samenwerking met de industrie stimuleren en de betrokkenheid van vrouwen bij geowetenschappelijke carrières verbeteren. Het zal daarom in Afrika gevestigde instellingen helpen bij het creëren van een kader dat een dergelijke uitwisseling vergemakkelijkt en duidelijke criteria stelt voor de selectie van jonge wetenschappers en voor de gastinstellingen. Het zal ook inspelen op de behoefte om jonge aardwetenschappers in Afrika te begeleiden met vaardigheden die hen helpen bij de ontwikkeling van hun carrière, zoals het schrijven van wetenschappelijke artikelen, ze gepubliceerd krijgen in tijdschriften met een grote impact, het opbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk, communicatie en leiderschap. en andere vaardigheden die essentieel zijn voor het opbouwen van een succesvolle carrière. Dit vereist de betrokkenheid van bekwame trainers en ervaren aardwetenschappers die door hun eigen loopbaanontwikkeling als een inspirerend model worden beschouwd.

IGGP + Unesco regional offices Harare en Nairobi 

(FUST)
5

Mangrove Restoration as a Nature-Based Solution in Latin American Biosphere Reserves

Rekening houdend met het belang van mangrove-ecosystemen en de sociale, ecologische en economische impact die hun vernietiging mogelijk kan hebben, heeft dit driejarige project tot doel mangroven te evalueren en te herstellen in het Seaflower Biosphere Reserve (Colombia), Guanahacabibes Peninsula Biosphere Reserve (Cuba), Macizo del Cajas Biosphere Reserve (Ecuador), Sian Ka'an Biosphere Reserve (Mexico), Darien Biosphere Reserve (Panama) en Noroeste Amotapes-Manglares Biosphere Reserve (Peru).

 De activiteiten zullen worden uitgevoerd in samenwerking met lokale beheerscomités van deze biosfeergebieden en betrokken gemeenschappen waaronder de inheemse bevolking, afro-afstammelingen en andere bevolkingsgroepen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling zal ook een sterk onderdeel van het project zijn, met name door jongeren te betrekken bij de ondersteuning van lokale implementatie met hun gemeenschappen, en door basisnetwerken te versterken als middel om het bewustzijn te vergroten en capaciteit op te bouwen voor collectieve en gezamenlijke actie.

MAB + Regional Office Science LAC – Montevideo

(FUST)

 

Formulier

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Gert Verreet

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
0499 59 49 83

Meer nieuws

 • Europees Commissaris Thierry Breton bezoekt Leuvense onderzoekscentrum imec

  11 juni 2021

  De Europese halfgeleideralliantie zou "binnen enkele weken" een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd. De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 23

  11 juni 2021

  O.a. Industrieforum, Gigarant en bestrijding leegstand in steden.

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 juni 2021

  11 juni 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juni 2021)

  10 juni 2021

  O.a. vragen om uitleg over Open Science Vlaanderen, STEM-actieplan en nieuw instrument voor innovatiesteun.

 • Vlaamse hyperloop?

  10 juni 2021

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een Hyperloop netwerk. Zo zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol getransporteerd kunnen worden. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over belangrijke technologische troeven om een rol te spelen in het onderzoek hiernaar.