Herculesstichting keurt investeringen in onderzoeksinfrastructuur goed

Filter items
Nieuws
23 maart 2012

Op 1 maart 2012 keurde de Herculesstichting, het Vlaams financieringsagentschap voor onderzoeksinfrastructuur, 44 aanvragen goed voor een totaal bedrag van meer dan 25 miljoen euro.

De Herculesstichting is een agentschap dat in 2007 door de Vlaamse overheid werd opgericht. De stichting financiert middelzware en zware infrastructuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek in alle wetenschappelijke disciplines. Onderzoeksinfrastructuur omvat immers meer dan fysieke apparaten. Onderzoeksinfrastructuur kan ook gaan over natuurlijke habitats zoals ‘schorren en slikken’ of over collecties zoals een verzameling manuscripten waarop men onderzoek doet en over databanken waarbij bijvoorbeeld de resultaten van ruime bevragingen bij de bevolking worden bijgehouden.

Ingrid Lieten: “Ik vind het belangrijk dat Vlaamse onderzoekers toegang hebben tot state-of-the-art infrastructuur, waarmee ze onderzoek kunnen doen naar maatschappelijk relevante uitdagingen. De projecten rond zware infrastructuur zetten in het bijzonder in op twee van deze uitdagingen: gezondheidszorg en groene energie. Vanuit de overheid zorgen we er voor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om te investeren in onderzoeksinfrastructuur.”

Bart De Moor, voorzitter Herculesstichting: “Onderzoeksinfrastructuur bepaalt in sterke mate de innovatieve capaciteit van de economie. Met deze investering beschikken de Vlaamse universiteiten en hogescholen over een performante uitrusting die hen toelaat onderzoek te verrichten op internationaal competitief niveau.”

Derde oproep voor onderzoeksinfrastructuur

De derde oproep voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur was een gecombineerde oproep die de middelen van 2011 en 2012 groepeerde. In totaal was voor deze oproep 25 miljoen euro beschikbaar. Er werden 40 aanvragen voor middelzware infrastructuur geselecteerd en er werden vier aanvragen voor zware infrastructuur goedgekeurd.

Volgende vier projecten voor zware infrastructuur:

‘PolyLine: A Smart Energy Chain Testing Infrastructure’ is een samenwerking tussen KULeuven en Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

PolyLine is een zeer flexibele test infrastructuur die de hele, voor slimme steden relevante, elektrische energieketen omvat. Via deze infrastructuur kunnen zowel reëel in het net voorkomende als hypothetische situaties worden gereproduceerd, alsook de interactie met slimme netcomponenten worden bestudeerd. Deze infrastructuur wordt geplaatst bij Energyville in Genk.

Infrastructuur om o.m. neurodegeneratieve ziekten zoals epilepsie te detecteren. Dit is een project van UZ Leuven i.s.m. Philips Medical Systems.

• Het project ‘PACBIO’ voorziet gevorderde infrastructuur voor moleculaire biologie en biotechnologie en is ook bruikbaar voor geneeskundige toepassingen. Het is een project van KULeuven in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

• Het project 'HELICOM' voorziet infrastructuur voor de ontwikkeling van nanotechnologie toepassingen. Dit project is een samenwerking tussen KULeuven, UGent en IMEC.

Van alle goedgekeurde projecten zijn een 17-tal in een samenwerkingsverband met andere universiteiten of hogescholen en zeven aanvragen betrekken ook de industrie. Hiermee wordt dus, naast de uitbouw van excellente onderzoeksinfrastructuur, ook de structurele samenwerking tussen Vlaamse kennisinstellingen en het Vlaams bedrijfsleven verder uitgebouwd.

Persinfo

Herculesstichting | Marc Luwel | GSM 0478 88 71 02
Kabinet minister Ingrid Lieten| Lot Wildemeersch | GSM 0477 810 176

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets