Herstartlening voor ondernemingen, beschermingsmechanisme verlengd

Filter items
Nieuws
27 februari 2021

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind april 2021. Tot slot keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag het globalisatiemechanisme definitief goed. Op die manier wil minister Crevits ondernemingen de nodige zuurstof geven voor de komende maanden.  

"Om de opstart of de bevoorrading en het vernieuwen van collecties te kunnen betalen, stellen we nu de herstartlening voor. Een lening met 1% rente op 2 of 3 jaar om die zware inspanningen te kunnen leveren. Daarnaast verlengen we het Vlaams beschermingsmechanisme tot minstens eind april." Minister Hilde Crevits

Herstartlening

De herstartlening is een lening met 1% rente die afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag op 2 of 3 jaar loopt. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. De minimumlening is 10.000 euro.

Voor leningen tot 50.000 euro kan het te ontlenen bedrag maximaal 80% van de aankopen voor herstart bedragen en is de looptijd 24 maanden.

Voor leningen van meer dan 50.000 euro kan het te ontlenen bedrag maximaal de helft van de aankopen voor herstart bedragen en is de looptijd 36 maanden.

Er zijn nog een aantal voorwaarden aan verbonden, zo komen enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis in aanmerking.

(De herstartlening wordt op dit ogenblik uitgewerkt. Zodra er meer nieuws is wordt iedereen op de hoogte gebracht via onze EWI-nieuwsbrief. Inschrijven op de EWI-nieuwsbrief kan onderaan deze pagina door op de blauwe knop te klikken.)

Verlenging Vlaams beschermingsmechanisme

Op voorstel van minister Crevits heeft de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot minstens eind april 2021. . Als referentieperiode wordt uiteraard niet naar 2020 gekeken, maar wel naar 2019.

Globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd

Het globalisatiemechanisme voor ondernemingen die in 2020 tijdens de laatste drie kwartalen zware omzetdalingen hebben gekend, wordt definitief goedgekeurd. De maatregel werd op 19 februari 2021 ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

(Volledig persbericht kan onderaan de pagina gedownload worden)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen maakt 11 miljoen vrij voor programma Vlaamse Ruimtevaarteconomie

  23 april 2021

  De Vlaamse regering maakt de komende vijf jaar 11 miljoen euro vrij voor het programma 'Vlaamse Ruimtevaarteconomie'. Met dat programma wil Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V) onder meer de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden. De nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen moeten jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma.

 • EU-nieuws deze week | 19 - 23 april 2021

  23 april 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.