Impact van durfkapitaalinvesteringen op bedrijfsprestaties

Filter items
Nieuws
26 september 2016

Durfkapitaal: meer dan geld

Deze paper onderzoekt het effect van de structurele en ruimtelijke netwerkpositie van durfkapitaalinvesteerders op de vroege groei van de portfoliobedrijven.

Durfkapitaalinvesteerders voorzien innovatieve ondernemingen niet alleen in fondsen, maar geven ook advies en volgen hen van nabij op. Vooral in de eerste groeifase van een portfoliobedrijf zijn de grote expertise en de bronnen van durfkapitaalinvesteerders van groot belang. Door gebruik te maken van hun eigen uitvoerige professionele kennis en persoonlijke contacten, effenen ze het pad voor startups naar bestaande bedrijfsnetwerken.

Zo wijzen ze startups bijvoorbeeld de weg naar potentiële zakenpartners en nieuwe afzetmogelijkheden, … .

Kiezen tussen lokale of internationale durfkapitaalinvesteerders

Uit de analyse blijkt dat zowel de structurele als door de geografische kenmerken van de durfkapitaalinvesteerders een impact hebben op de prestaties van hun portfoliobedrijven, meer bepaald op de groei van de werkgelegenheid.

Over het algemeen hebben binnenlandse investeerders met een hogere mate van integratie in globale investeringsnetwerken een positief effect op het groeiproces van hun portfoliobedrijven. Lokale investeringsrelaties vertonen een kleiner positief effect.

De resultaten van deze studie tonen aan dat relaties tussen bedrijven, en dan vooral grensoverschrijdende relaties, belangrijke informatiekanalen zijn om de resources van bedrijven uit te breiden.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat internationale relaties meer verbonden zijn met innovatieve informatie, wat een betere combinering van middelen mogelijk maakt en waardoor de competitieve positie van portfoliobedrijven kan worden versterkt. Terwijl informatie uit de lokale omgeving ook mogelijk via andere kanalen zou kunnen worden verkregen, kan kennis en expertise van globale contacten zonder die internationale relaties niet worden doorgegeven. Bijgevolg wordt aangenomen dat vooral investeerders met toegang tot internationale contacten ten goede komen aan portfoliobedrijven en hen kunnen voorzien van unieke middelen.

Beleidsaanbevelingen

Deze resultaten wijzen beleidsmakers op het belang van het uitdiepen van netwerken en de ruimtelijke diversificatie van kennisstromen voor de bevordering van jonge en innovatieve bedrijven.

Mogelijke beleidsmaatregelen zouden daarom kunnen focussen op het aantrekkelijk maken van de Belgische durfkapitaalmarkt voor buitenlandse investeerders, maar ook op de betrokkenheid van Belgische durfkapitaalbedrijven over de landsgrenzen heen. Beide scenario’s kunnen leiden tot meer niet-redundante kennisstromen voor snelgroeiende bedrijven.

OVER HET STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE

Het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) adviseert de Vlaamse overheid op basis van fundamenteel en toegepast economisch toponderzoek binnen drie domeinen; (i) startende ondernemingen en ondernemerskapitaal, (ii) de ontwikkeling en doorgroei van KMO’s, en (iii) het meten en identificeren van economische clusters (met bijzondere aandacht voor de analyse en implementatie van een nieuw industrieel beleid). Daarnaast heeft het Steunpunt ook de opdracht om een gegevensbank aan regionaal-economische indicatoren te ontwikkelen (het zogenaamde Regional Data Warehouse, RDW).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Sophie Callewaert

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0491 86 83 97