Minister Crevits haalt dertien internationale toponderzoekers naar Vlaanderen

Filter items
Nieuws
26 maart 2021
Het unieke van het Odysseusprogramma is de combinatie van een aanstelling aan een Vlaamse universiteit en voldoende projectfinanciering om een eigen onderzoeksgroep te kunnen uitbouwen.

Dankzij het Odysseusprogramma voeren de komende vijf jaar dertien gerenommeerde onderzoekers hun toponderzoek in Vlaanderen uit.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en Vlaams Minister voor Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits willen zo excellente buitenlandse onderzoekers aantrekken en Vlaamse toponderzoekers terughalen die momenteel in het buitenland onderzoek uitvoeren.

"Het Odysseusprogramma brengt niet alleen toponderzoek naar Vlaamse universiteiten, de onderzoekers krijgen ook de kans om een onderzoeksgroep uit te bouwen. Zo zorgen ze voor extra tewerkstelling van Vlaamse en buitenlandse onderzoeksassistenten. Kortom, het aantrekken van deze talenten zal resulteren in economische groei en excellente wetenschap in Vlaanderen.”- Minister Hilde Crevits  

Het Odysseusprogramma biedt toponderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière opgebouwd hebben een startfinanciering. Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid voorziet hiervoor in 23 miljoen euro. Met die steun zullen de onderzoekers gedurende vijf jaar aan een Vlaamse universiteit werken en hierbij tewerkstelling creëren door de uitbouw van een onderzoekslijn of  -groep.

Recent besliste minister Crevits om de oproep voor het Odysseus-programma om de twee jaar te lanceren in plaats van om de vijf jaar. Vlaanderen kan zo beter inspelen op opportuniteiten en het continu aantrekken van toptalent. Op die manier wil minister Crevits de groei en bloei van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek stimuleren, als succesfactor voor innovatie en ontwikkeling  op economisch en maatschappelijk vlak.

>> info over de de geselecteerde onderzoekers van dit jaar

(Volledig persbericht onderaan deze pagina te downloaden)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”

 • Smart Health: nieuw Vanguard Initiative pilootproject gelanceerd

  19 april 2021

  Op 14 april vond het kick-off event plaats van het Smart Health Vanguard Initiative pilootproject, georganiseerd door de drie coordinerende regio's: Vlaanderen, Oost-Nederland en Zuid-Nederland / Limburg. Het nieuwe pilotproject wil het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde realiseren door interregionale samenwerking te faciliteren. Regio's worden nu uitgenodigd om hun interesse in het pilootproject kenbaar te maken door contact op te nemen met de coördinatoren.