Minister Crevits roept jonge onderzoekers op te kiezen voor duurzame Vlaamse innovatie op zee

Filter items
Nieuws
4 maart 2021

VLIZ Science Day 

Tijdens de VLIZ Marine Science Day 2021 moedigde Vlaams minister Hilde Crevits de deelnemende studenten en jonge onderzoekers aan een bijdrage te leveren aan de oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling en te kiezen voor een job in de blauwe economie.

"De Vlaamse Regering investeert fors in innovatieprojecten op zee."

Een nieuwe brochure belicht alvast de innovatiekracht van de blauwe economie in Vlaanderen.

“Bij de start van de ‘UN Decade of Ocean Science’ zijn er heel wat redenen voor optimisme en snelle vooruitgang in Vlaanderen. We huisvesten een beloftevolle blauwe economie in Vlaanderen en de Vlaamse mariene kennis behoort tot de absolute wereldtop. Daarom investeert de Vlaamse regering fors in innovatieprojecten op zee. Jonge onderzoekers zullen hun vaardigheden en kennis de komende tien jaar dan ook in de blauwe economie tot ontwikkeling kunnen brengen” Minister Hilde Crevits

Vlaamse blauwe economie

In haar speech op de VLIZ Marine Science Day benadrukt minister Crevits het belang van marien en maritiem onderzoek in Vlaanderen en van de noodzakelijke samenwerkingen om de transitie op zee mogelijk te maken:

“Of het nu gaat over de kennis over offshore energie of over innovaties als autonoom varende platformen en robotica, Vlaanderen heeft veel sterke troeven. We huisvesten een beloftevolle blauwe economie en de Vlaamse mariene kennis behoort tot de absolute wereldtop. Om die reden investeert de Vlaamse regering fors in innovatieprojecten op zee.”

“In 2020 vierden we de eerste verjaardag van De Blauwe Cluster – de Vlaamse speerpuntcluster voor maritieme bedrijven – maar ook de eerstesteenlegging van de InnovOcean Campus en de lancering van het Ostend Science wetenschapspark vond plaats. Deze en andere verwezenlijkingen tonen dat de blauwe groei in Vlaanderen zijn vruchten begint af te werpen."

Living Lab

De blauwe economie vertegenwoordigt in Vlaanderen 154.000 voltijdse jobs en meer dan 5% van het Vlaamse binnenlands product. Wat betreft omvang is het gelijkwaardig aan de voedingsindustrie. Daarnaast is Vlaanderen en haar aangrenzende Noordzee een van de drukst bevaren regio’s ter wereld.

Die laatste in combinatie met een hoge bevolkingsdichtheid, grote ruimteclaims, stevige uitdagingen (zoals kustbescherming) en een degelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek maakt van Vlaanderen een waar ‘Living Lab’. 

Een nieuwe brochure van het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie demonstreert de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap en toont hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

>> De brochure is hier te downloaden

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Gert Verreet

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
0499 59 49 83

Meer nieuws

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”

 • Smart Health: nieuw Vanguard Initiative pilootproject gelanceerd

  19 april 2021

  Op 14 april vond het kick-off event plaats van het Smart Health Vanguard Initiative pilootproject, georganiseerd door de drie coordinerende regio's: Vlaanderen, Oost-Nederland en Zuid-Nederland / Limburg. Het nieuwe pilotproject wil het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde realiseren door interregionale samenwerking te faciliteren. Regio's worden nu uitgenodigd om hun interesse in het pilootproject kenbaar te maken door contact op te nemen met de coördinatoren.