Ministers van Industrie en Onderzoek vergaderen laatste keer in Brussel onder Roemeens Voorzitterschap

Filter items
Nieuws
1 juni 2019

Raad Concurrentievermogen

Op 27 en 28 mei 2019 vond in Brussel de Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) plaats, de laatste Raadsvergadering onder Roemeens Voorzitterschap.

België werd voor het gedeelte Industrie en Interne Markt vertegenwoordigd door Minister van Economie, Kris Peeters, en voor het gedeelte Onderzoek door adjunct-Permanent Vertegenwoordiger, Ambassadeur Jan Hoogmartens.

Industriebeleid / Eengemaakte markt

De eerste dag werd onder meer een gedachtewisseling gehouden over een langetermijnstrategie voor het industriebeleid van de EU en over een ambitieuze aanpak voor een concurrerende eengemaakte markt. De Raad nam over beide thema’s ook Raadsconclusies aan.

De ministers waren het er in grote lijnen over eens dat de EU over een stevige industriële basis moet beschikken om de mondiale concurrentie aan te kunnen en de kansen te benutten en de uitdagingen aan te gaan die samenhangen met de digitale transformatie en de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire economie. Zij herhaalden het verzoek van de Europese Raad aan de Commissie om vóór eind 2019 met een integrale lange­termijn­strategie voor het EU-industriebeleid te komen, die in nauw overleg met de lidstaten en belang­hebbenden moet worden uitgestippeld.

Wat de aanpak voor de eengemaakte markt betreft, benadrukten de ministers dat zij nu echt van de onnodige belemmeringen voor grens­overschrijdende handel binnen de EU af willen, met name in de dienstensector. Zij pleitten voor een eengemaakte markt die standaard digitaal en toekomst­bestendig is, en waarin het inspelen op de behoeften van bedrijven en burgers en grensoverschrijdende ervaringen centraal staan. Zij vroegen de Commissie om uiterlijk in maart 2020 met een lange­termijn­actieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt te komen.

Onderzoek

Dag twee vergaderden de minister van Onderzoek en Innovatie over de vraag hoe de positieve impact van het EU-beleid inzake onderzoek en innovatie op het concurrentievermogen van de EU-economie kan worden versterkt.

De ministers benadrukten het belang van een adequaat budget voor "Horizon Europa", het volgende meerjarige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Daarnaast pleitten zij voor een beleid dat zorgt voor synergie tussen de verschillende financierings­programma's van de EU voor een maximaal effect. Ten slotte belichtten zij de gunstige effecten op innovatie van een goed regelgevingskader, onder meer wat staatssteun betreft.

Finland

Vanaf 1 juli 2019 neemt Finland het Voorzitterschap van de Raad van de EU voor zes maanden op. De Finnen organiseren op 4 en 5 juli 2019 reeds een informele vergadering voor de ministers in Helsinki. De eerstvolgende (formele) Raad Concurrentievermogen gaat door op 26 en 27 september in Brussel.

>> Bron en meer informatie: Nieuwsbericht Raad

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087