Nieuw onderzoekscentrum ondersteunt Vlaamse maakindustrie in wereldwijde concurrentiestrijd

Filter items
Nieuws
12 mei 2014

Oprichting nieuw strategisch onderzoekscentrum (SOC)

De Vlaamse Regering keurde op 9 mei 2014 de oprichting van het nieuw strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie goed. Daarin bundelen de Vlaamse onderzoekscentra Flanders Mechatronic Technology Center, Flanders’ DRIVE en Flanders Synergy samen met onderzoeksgroepen van de vijf Vlaamse universiteiten hun krachten. Dit onderzoekscentrum, dat in Lommel zijn hoofdvestiging krijgt, zal de bedrijven in de maakindustrie ondersteunen om hun internationale concurrentiepositie te versterken en vernieuwend ondernemerschap in de maakindustrie mogelijk te maken.

Maakindustrie in Vlaanderen

De maakindustrie is de motor van de welvaart in Vlaanderen. Ze biedt direct werk aan meer dan 200.000 mensen in 5.700 bedrijven, actief in onder meer de voertuig- en de machinebouwindustrie alsook in andere hoogtechnologische productieomgevingen.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten licht toe: “De maakindustrie in Vlaanderen heeft de voorbije jaren enkele zware klappen gekregen, ik denk in het bijzonder aan de sluiting van Ford Genk. Ik geloof echter dat de maakindustrie in Vlaanderen een toekomst heeft, een toekomst met productieve en werkbare jobs. Daarom moeten we onze bedrijven en vooral onze kmo’s helpen om sneller nieuwe producten met hoge toegevoegde waarde op de markt te kunnen brengen. En dat is de taak van dit nieuwe onderzoekscentrum. Het werd reeds aangekondigd in het Limburgplan van de Vlaamse Regering, en ik ben zeer trots dat vandaag ook de beslissing genomen is tot oprichting en financiering van het Vlaams onderzoekscentrum.”

Minister Lieten vervolgt: “Gezien de impact van de sluiting van Ford Genk op de Limburgse maakindustrie, is het van essentieel belang dat in het Limburgplan voldoende aandacht gaat naar de maakindustrie. Het hoofdkwartier van dit onderzoekscentrum komt in Lommel, met ook een afdeling in Diepenbeek. Er is ook een specifieke werking voor de Limburgse kmo’s voorzien met Limburg Makes It. Het onderzoekscentrum heeft dan ook een groot belang voor de bredere reconversie van Limburg tot een provincie met nieuwe bedrijven en toekomstgerichte tewerkstelling.”

Onderzoek in de maakindustrie

  • Het nieuwe onderzoekscentrum zal nauw samenwerken met een 100-tal Vlaamse topbedrijven aan vooruitstrevend technologisch onderzoek op het gebied van mechatronica, productontwikkelingmethoden en geavanceerde productietechnologieën. Dit zal in eerste instantie concrete toepassingen opleveren op het vlak van machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen. Nadien zal een brede groep bedrijven via de begeleiding van het onderzoekscentrum de kans krijgen om de onderzoeksresultaten toe te passen en zo hun concurrentiekracht te verhogen.
  • Met deze goedkeuring kunnen we extra inzetten op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwste technologieën voor energiezuinige en autonome machines en voertuigen die communiceren met hun omgeving.
  • Maar ook onderzoek in de nieuwe domeinen zoals 3D-printing (additive manufacturing), hoge precisie componenten en flexibele machine productiesystemen - met speciale aandacht voor werkplaatsinnovatie via Flanders Synergy - moet nieuwe bedrijven aantrekken. De activiteiten van het onderzoekscentrum zijn ook expliciet gericht op kmo’s en op het ondersteunen van Limburgse bedrijven in het bijzonder. Zo wordt er in Diepenbeek en Lommel geïnvesteerd in hoogtechnologische onderzoeks- en demo infrastructuur. De bedrijven kunnen hun nieuwe technologieën hier onder begeleiding van de toponderzoekers van het onderzoekscentrum ontwikkelen en evalueren.
  • Daarnaast zet deze nieuwe instelling ook sterk in op grensoverschrijdende en internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten. Zo zal het moeten uitgroeien tot een excellent onderzoekscentrum in de Europese onderzoekscontext. Zo kunnen we de Vlaamse maakindustrie toegang geven tot de internationaal beschikbare kennis.

Tegen 2018 zullen meer dan 300 onderzoekers, vanuit de industrie en de universiteiten, voltijds als een unieke onderzoeksgemeenschap samenwerken aan een gemeenschappelijke industriële onderzoeksagenda.

SOC Maakindustrie, enkele kerngegevens

  • Het onderzoekscentrum heeft zijn hoofdkwartier in Lommel, en vestigingen in Diepenbeek en Leuven en bij de vijf Vlaamse universiteiten.
  • De Vlaamse overheid ondersteunt het centrum financieel, van bij de start reeds met een basisfinanciering vanuit de Vlaamse Regering van €8,4 miljoen per jaar, gecombineerd met eenmalige impulsen vanuit het Limburgplan (3,5 miljoen euro), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (8 miljoen euro) en het interfederaal Pact voor Competitiviteit en Werkgelegenheid (5 miljoen euro) voor de financiering van industriegericht onderzoek.
  • Het Onderzoekscentrum Maakindustrie kwam tot stand vanuit een impuls gegeven in het SALK-rapport voor Limburg en dankzij een intense samenwerking tussen de overheid, de industrie, de universiteiten, Flanders’ DRIVE, Flanders Synergy en FMTC, met coördinatie door Sirris.
  • Voor hun werking tot eind 2017 komt dit neer op meer dan 50 miljoen euro aan onderzoeksmiddelen voor de toekomst van onze Vlaamse maakindustrie.

Perscontact

Lot Wildermeersch, woordvoerder minister Ingrid Lieten, lot.wildemeersch@vlaanderen.be, 0477 810 176

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets