Nieuw onderzoeksschip ‘Simon Stevin’ voor de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap

Filter items
Nieuws
23 juli 2010

Inleiding

In 2007 maakte de Vlaamse Regering de plannen publiek over de bouw van een nieuw Vlaams onderzoeksschip. Na het doorlopen van alle procedures zijn minister Lieten en minister Crevits verheugd om vandaag 23 juli 2010 de gunning van de bouw van het hypermoderne onderzoeksschip ‘Simon Stevin’ aan te kondigen. Minister Lieten voorziet hiervoor 10 miljoen euro en minister Crevits 1,5 miljoen euro. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal samen met de DAB Vloot de bouw van de ‘Simon Stevin’ van nabij opvolgen.

Simon Stevin

Het nieuwe onderzoeksschip kreeg de naam mee van een Vlaamse intellectuele duizendpoot, Simon Stevin (°1548, Brugge) met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten. De Simon Stevin zal het modernste kustonderzoeksvaartuig in Europa zijn. De zeewetenschappen zijn traditioneel zeer levendig in Vlaanderen, met meer dan honderd onderzoeksgroepen en 1.500 onderzoekers verspreid over alle universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Deze excelleren op internationaal niveau in zowat alle mariene wetenschappelijke disciplines, en worden voor hun werk op zee reeds door het VLIZ ondersteund met het onderzoeksschip Zeeleeuw.

Met de bouw van de Simon Stevin is deze onderzoeksgemeenschap nu in staat in te spelen op de noden van het nieuwe Europese Maritieme Beleid en op de toekomstige uitdagingen en opportuniteiten voor de mariene wetenschappen. Denk hierbij aan de studie van de belangrijke rol die de zeëen en oceanen spelen in de globale klimaatsverandering, en aan de wereldwijde crisissen in biodiversiteit, de zeevisserij en het functioneren van mariene ecosysytemen. Maar ook aan de grote verwachtingen die er zijn m.b.t. energiewinning op zee, de 'blauwe' biotechnologie, veilige scheepvaart, duurzame visserij en aquacultuur, ruimtelijk planning op zee enz. De Simon Stevin wordt dan ook uitgerust met de modernste positionerings- en sonartechnologie, en zal alle types oceanografisch onderzoek in de kustwateren kunnen bedienen. Bij het uitdenken van het schip is bovendien veel aandacht besteed aan de inzet voor educatieve doeleinden.

VLIZ

Het Vlaams instituut voor de zee (VLIZ) zal instaan voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur en de DAB Vloot zal de operationaliteit van het nieuwe kustvaartuig waarborgen. 

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Het is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft zich in haar jonge bestaan al opgewerkt tot een belangrijk ondersteunend platform op het domein van data- en informatiesystemen en dit zowel in Vlaamse als in Europese context. Het VLIZ datacentrum is uitgegroeid tot een van de grootste datacentra ter wereld met een grote expertise op het gebied van mariene biologische gegevens. Daarnaast is het VLIZ het aanspreekpunt voor de logistieke ondersteuning op land en op zee.

Vlaamse Regering

Minister Ingrid Lieten: “Het onderzoeksschip ‘Simon Stevin’ wordt het meest moderne onderzoeksschip in Europa en zal de Vlaamse mariene onderzoekers toelaten om met de nieuwste technieken hun zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Vlaanderen zal zo een belangrijke rol kan blijven spelen in het Europese onderzoek naar klimaatsverandering, duurzame visserij, energiewinning op zee, enzoverder. Het schip zal ook toelaten het mariene onderzoek bekend te maken bij het bredere publiek.”

Minister Hilde Crevits: "Voor de bouw van het nieuwe onderzoeksschip Simon Stevin wordt beroep gedaan op de rijke ervaring en expertise van DAB Vloot. Na de bouw wordt de Simon Stevin als vervanging van de omgebouwde en verouderde loodstender Zeeleeuw in de Vlaamse vloot ondergebracht. Het nieuwe schip zal dus door de DAB Vloot worden bemand en onderhouden. Vanuit het oogpunt van de exploitatie, logistieke en technische ondersteuning biedt deze werkwijze heel wat voordelen op."

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets