Nieuwe Inspiratiegids voor ondernemende klasprojecten

Filter items
Nieuws
19 september 2011

Werken aan ondernemende competenties in de klas: De nieuwe inspiratiegids voor ondernemende klasprojecten – editie 2011-2012 – is uit.

Het kenniscentrum Competento geeft nu al voor de tweede maal een inspiratiegids voor ondernemende klasprojecten uit. Opnieuw hebben tientallen aanbieders hun initiatieven voor ondernemerschaponderwijs in dit jaarboek laten opnemen.
Leerkrachten, leerlingen en studenten kunnen er onmiddellijk mee aan de slag!

De gids is hier gratis downloadbaar.


Ondernemen van jongs af aan

In het licht van de huidige economische realiteit wint de discussie over het gebrek aan ondernemerschap in Vlaanderen, en in het bijzonder bij de jongeren, aan belang. Zij zijn immers de werkende generatie van morgen. Een samenleving heeft in het belang van haar eigen voortbestaan ondernemende mensen nodig, meer dus dan alleen ondernemers in de maatschappelijk-economische betekenis van het woord. En dit bewustmakingsproces begint al van jongs af aan, in de opvoeding in het algemeen...en in opleiding en vorming in het bijzonder. Competentieontwikkelend onderwijs zorgt ervoor dat de talenten van jongeren worden (h)erkend, en dat zij ook de kansen krijgen om deze talenten maximaal uit te bouwen.

Meer en meer scholen in heel Vlaanderen en Brussel maken dan ook gebruik van de aangeboden initiatieven, zoals uit de evaluatie ervan duidelijk blijkt. Overigens niet alleen het secundair onderwijs, maar ook het basis- en hoger onderwijs komen in de gids ruimschoots aan bod.

OndernemersKlasseWeek wordt OndernemersKlasseDag

De inspiratiegids rept niet meer over de OndernemersKlasseWeek (OKW), en dat heeft een reden: de OKW heeft haar initiële doelstelling – met name het ‘in de picture plaatsen’ van ondernemend onderwijs en dit zowel binnen als buiten de betreffende schoolweek zelf – intussen voldoende gerealiseerd, zodat de deelnemende actoren meer tijd aan ondernemende activiteiten zelf kunnen besteden. In de plaats daarvan komt er wel een OndernemersKlasseDag, die gepland is op 25 mei 2012. Het concept wordt nog verder ingevuld, maar het zal zeker een leer-dag zijn voor alle aanwezigen!

Competento blijft voortdurend de bestaande initiatieven (materialen, projecten en events) verzamelen en overzichtelijk en toegankelijk dissemineren, met inzet op de lerarenopleidingen, nascholing en bedrijfsstages.

Infomarkt

Competento organiseert bovendien binnenkort een infomarkt. Dit is een uitgelezen mogelijkheid voor aanbieders om hun doelpubliek live te ontmoeten en te laten kennismaken met de veelheid aan ondersteunende initiatieven. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan interactieve workshops, en ideeën en ervaringen uit te wisselen (met andere leerkrachten uit binnen- en buitenland).
Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.
Datum:  donderdag 17 november 2011 van 10 u. tot 16 u.
Inschrijven (gratis) via www.competento.be.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets