Nieuwe publicaties bij EWI

Filter items
Nieuws
14 december 2012

Nieuwe publicaties bij EWI

  • De studie Duurzaam gebruik van en waardecreatie uit hernieuwbare grondstoffen voor de biogebaseerde industriële productie zoals biomaterialen en groene chemicaliën in Vlaanderen werd eerder deze maand besproken en uiteengezet tijdens een EWI-focus workshop. Het doel van de studie is de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen strategie voor de biogebaseerde economie (BBE) en te komen tot aanbevelingen voor een geïntegreerd en duurzaam economisch innovatiebeleid. Om deze strategie te kunnen ontwerpen, moeten de troeven waarover Vlaanderen beschikt gekend zijn.
  • Het Departement EWI heeft een Tussentijdse analyse gemaakt van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling. Dit kadert binnen het Zevende Kaderprogramma (7KP) dat loopt tussen 2007 en 2013. Het 7KP is het primaire instrument van de Europese Commissie om de Europese Research Area (ERA) te realiseren en heeft tot doel om onderzoek-en ontwikkelingsactiviteiten binnen de Europese Unie (EU) te stimuleren.
  • Het Actieplan Ondernemerschap 2012 behoudt grotendeels dezelfde focus en doelstellingen als het Actieplan dat in 2011 werd voorgesteld. De update in 2012 biedt in eerste instantie een overzicht van de nieuwe impulsen voor 2012, maar omvat daarnaast ook een analyse van het ondernemerschap in Vlaanderen aan de hand van de meest recente “facts and figures”, een overzichtstabel met de verschillende actiepunten die momenteel nog in uitvoering zijn en de jaarlijkse monitoring en evaluatie van de uitvoering van het plan.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets