Nieuwe "Speurgids 2019" nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
4 juni 2019
Onderschrift

De Speurgids-reeks is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en gidst de lezer op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid.  

Ze bevat een veelheid aan statistische en inhoudelijke informatie en vormt een belangrijk instrument voor de beleidsmonitoring.

Het totaal aan beleidskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting 2019 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt 47,5 miljard euro.

In de Speurgids 2019 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in de brede zin geïntegreerd geanalyseerd.

Deze middelen komen uit:

 1. Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
 2. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (O&V)
 3. De negen andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid

en totaliseren in totaal tot 3,9 miljard euro.

Het betreft:

 1. De middelen voor het economisch beleid (beleidsdomein EWI) -> 280 miljoen euro
 2. De middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid vanuit de beleidsdomein EWI en O&V -> 3,407 miljard euro
 3. De middelen voor het wetenschapsbeleid vanuit de negen andere beleidsdomeinen -> 216 miljoen euro

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Overzicht van de belangrijkste overheidsmiddelen voor het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin bij begrotingsaanpassing 2016, 2017 en 2018 en begrotingsopmaak 2019 (in miljoen euro) 

Inhoud

In de Speurgids 2019 worden de middelen voor het economisch beleid geanalyseerd in Deel 1, dat zeven hoofdstukken bevat:

 • Competitiviteit ondersteunen (hoofdstuk 1)
 • Ondernemerschap bevorderen (hoofdstuk 2)
 • Omgevingsfactoren faciliteren (hoofdstuk 3)
 • Internationalisering stimuleren (hoofdstuk 4)
 • Duurzaamheid versterken (hoofdstuk 5)
 • Transversaal beleid: circulaire economie, industrie 4.0, energietransitie, klimaatvisie 2050 (hoofdstuk 6)
 • Investeringen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (hoofdstuk 7).

Vervolgens komen in deel 2 de middelen voor het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid aan bod. In twee hoofdstukken wordt ingezoomd op:

 • De besteding van de 500 miljoen euro recurrente extra middelen en de 395 miljoen euro éénmalige middelen die tijdens de legislatuur 2014-2019 er bij gekomen zijn
 • Het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door het beleidsdomein EWI
 • Het wetenschapsbeleid gefinancierd door het beleidsdomein O&V
 • Het wetenschapsbeleid gefinancierd door de negen andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
 • Analyse van het ‘horizontaal begrotingsprogramma wetenschaps- en innovatiebeleid’ (analyse volgens beleidsdomein / volgens bevoegde minister / volgens de NABS-classificatie / volgens gericht versus niet-gericht onderzoek / volgens initiatiefnemer / volgens 6 indelingen)

Deel 3 vergelijkt de O&O-overheidsuitgaven van Vlaanderen in nationale en internationale context.

Deel 4 behandelt het deze legislatuur opgestarte Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Deel 5 positioneert het nieuwe clusterbeleid in het Vlaams innovatielandschap.

Deel 6 tenslotte behandelt het onderzoekportaal Flanders Research Information Space (FRIS), grote winnaar van de Agoria e-gov award 2018.

Download en bestel

De nieuwste editie van onze Speurgids kun je hieronder en hier downloaden. Gedrukte exemplaren kunnen ook via dezelfde download-link besteld worden, maar houd rekening met een leveringstermijn van een tweetal weken. 

Het helikopterzicht op de budgettaire stromen in het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid 2019 vind je hier:

PDF icon belangrijkste_budgettaire_stromen_2019.pdf

Blijf ook in de toekomst op de hoogte van de recentste EWI-cijfers door je hier te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief. 

BijlageGrootte
speurgids2019.pdf14.93 MB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 56 39

Meer nieuws

 • Europese leiders willen onderzoek naar COVID-19 vaccin bevorderen

  Europese leiders willen onderzoek naar COVID-19 vaccin bevorderen

  27 maart 2020

  Op 26 maart hebben de leden van de Europese Raad in een video­conferentie een vervolg­bespreking over de EU-aanpak van de COVID-19-uitbraak gehouden. Zo is er al € 140 miljoen uitgetrokken voor 17 projecten, onder meer inzake vaccins.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  27 maart 2020

  O.a. implementatie aangepaste IWT-richtlijn en evaluatie innovatiesteun.

 • Corona crisisaanpak: het wereldwijde ‘twee curven’-beleidsprobleem

  23 maart 2020

  Beleidsmakers staan vandaag voor wat nu al het ‘twee-curven probleem’ wordt gedoopt: het afvlakken van zowel de besmettingscurve als de recessiecurve via respectievelijk de gezondheids- en de economische politiek. 

 • Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

  Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

  23 maart 2020

  Er wordt massaal gezocht naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), als high-performance computing-centrum, de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers. “We hebben toponderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen, het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen COVID-19” zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

 • Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren

  Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren

  23 maart 2020

  Het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerde last-minute op vrijdag 20 maart in de namiddag een informele high-level videoconferentie over de impact van COVID-19 op de EU-industrie en interne markt