Nieuwe "Speurgids 2019" nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
4 juni 2019
Onderschrift

De Speurgids-reeks is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en gidst de lezer op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid.  

Ze bevat een veelheid aan statistische en inhoudelijke informatie en vormt een belangrijk instrument voor de beleidsmonitoring.

Het totaal aan beleidskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting 2019 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt 47,5 miljard euro.

In de Speurgids 2019 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in de brede zin geïntegreerd geanalyseerd.

Deze middelen komen uit:

 1. Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
 2. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (O&V)
 3. De negen andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid

en totaliseren in totaal tot 3,9 miljard euro.

Het betreft:

 1. De middelen voor het economisch beleid (beleidsdomein EWI) -> 280 miljoen euro
 2. De middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid vanuit de beleidsdomein EWI en O&V -> 3,407 miljard euro
 3. De middelen voor het wetenschapsbeleid vanuit de negen andere beleidsdomeinen -> 216 miljoen euro

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Overzicht van de belangrijkste overheidsmiddelen voor het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin bij begrotingsaanpassing 2016, 2017 en 2018 en begrotingsopmaak 2019 (in miljoen euro) 

Inhoud

In de Speurgids 2019 worden de middelen voor het economisch beleid geanalyseerd in Deel 1, dat zeven hoofdstukken bevat:

 • Competitiviteit ondersteunen (hoofdstuk 1)
 • Ondernemerschap bevorderen (hoofdstuk 2)
 • Omgevingsfactoren faciliteren (hoofdstuk 3)
 • Internationalisering stimuleren (hoofdstuk 4)
 • Duurzaamheid versterken (hoofdstuk 5)
 • Transversaal beleid: circulaire economie, industrie 4.0, energietransitie, klimaatvisie 2050 (hoofdstuk 6)
 • Investeringen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (hoofdstuk 7).

Vervolgens komen in deel 2 de middelen voor het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid aan bod. In twee hoofdstukken wordt ingezoomd op:

 • De besteding van de 500 miljoen euro recurrente extra middelen en de 395 miljoen euro éénmalige middelen die tijdens de legislatuur 2014-2019 er bij gekomen zijn
 • Het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door het beleidsdomein EWI
 • Het wetenschapsbeleid gefinancierd door het beleidsdomein O&V
 • Het wetenschapsbeleid gefinancierd door de negen andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
 • Analyse van het ‘horizontaal begrotingsprogramma wetenschaps- en innovatiebeleid’ (analyse volgens beleidsdomein / volgens bevoegde minister / volgens de NABS-classificatie / volgens gericht versus niet-gericht onderzoek / volgens initiatiefnemer / volgens 6 indelingen)

Deel 3 vergelijkt de O&O-overheidsuitgaven van Vlaanderen in nationale en internationale context.

Deel 4 behandelt het deze legislatuur opgestarte Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Deel 5 positioneert het nieuwe clusterbeleid in het Vlaams innovatielandschap.

Deel 6 tenslotte behandelt het onderzoekportaal Flanders Research Information Space (FRIS), grote winnaar van de Agoria e-gov award 2018.

Download en bestel

De nieuwste editie van onze Speurgids kun je hieronder en hier downloaden. Gedrukte exemplaren kunnen ook via dezelfde download-link besteld worden, maar houd rekening met een leveringstermijn van een tweetal weken. 

Het helikopterzicht op de budgettaire stromen in het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid 2019 vind je hier:

PDF icon belangrijkste_budgettaire_stromen_2019.pdf

Blijf ook in de toekomst op de hoogte van de recentste EWI-cijfers door je hier te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief. 

BijlageGrootte
speurgids2019.pdf14.93 MB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 56 39

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

  9 juni 2019

  Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.