Nieuwe verdeelsleutel universitaire financiering (Bijzondere Onderzoeksfondsen - BOF)

Filter items
Nieuws
1 maart 2019

220 miljoen euro

De Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) zijn voor universiteiten een belangrijke bron voor onderzoek. Op dit moment wordt via BOF jaarlijks 185 miljoen euro tussen de universiteiten verdeeld.

Vanaf dit jaar komt daar nog eens 35 miljoen euro extra bij, wat het jaarlijks te verdelen bedrag brengt op 220 miljoen euro.

Verdeelsleutel

Na een evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit). Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Voor de verdeelsleutel wordt rekening gehouden met drie inhoudelijke accenten:

 • excellentie,
 • (internationale) samenwerking tussen universiteiten
 • en interdisciplinariteit.

Deze wijzigingen aan het BOF-besluit zijn het resultaat van een akkoord dat de Vlaamse minister van Innovatie heeft bereikt met de rectoren en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) over de verdeling van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF)

Drie criteria

Voor die nieuwe verdeelsleutel, die dit jaar voor het eerst wordt toegepast, worden drie criteria gebruikt.

Zo wordt meer gekeken naar excellentie. Hoe vaker onderzoek door andere (internationale) onderzoekers gebruikt wordt, hoe zwaarder het doorweegt.

Daarnaast wordt de samenwerking tussen universiteiten gestimuleerd. De parameter voor internationale co-publicaties wordt verzwaard en er komt een nieuwe oproep voor projecten die door verschillende universiteiten samen gedragen worden.

Tot slot is het ook de bedoeling om de interdisciplinariteit aan te zwengelen. Daarvoor moet wel nog een parameter uitgewerkt worden. Die moet klaar zijn tegen 2023. Dat jaar moet de nieuwe parameter in de verdeelsleutel schuiven.

Overgang

De nieuwe verdeling bestaat voor de helft uit een vaste forfait die voor vijf jaar vastgeklikt wordt en voor de helft uit een jaarlijkse afweging met de nieuwe sleutel. De forfait wordt berekend op het gemiddelde aandeel dat de universiteiten in de vorige vijf jaar haalden.

Dit maakt de overgang niet te bruusk en zorgt ervoor dat de universiteiten toch kunnen rekenen op een vorm van basiscontinuïteit. De nieuwe sleutel wordt elk jaar toegepast op de andere helft. Zo krijgt de nieuwe verdeling dus een jaarlijkse en een vijfjaarlijkse cyclus.

 

(Bron: Belga)

Gezamelijke reactie vijf rectoren

"De Vlaamse Regering verhoogt de financiering voor fundamenteel onderzoek. Goed voor meer excellent onderzoek, en om dat te onderzoek naar internationaal topniveau te brengen. Wij hopen dat de volgende Vlaamse regering die weg van de versterking blijft bewandelen."

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 mei 2019)

  24 mei 2019

  O.a. subsidiëring oprichting Kenniscentrum Data en Maatschappij, aanduiding bestuurders Flanders Future Techfund en Financiering Industriële Onderzoeksfondsen (IOF).

 • Commissie lanceert oproep voor topexperten om deel uit te maken van ‘Missieraden’ in Horizon Europa

  17 mei 2019

  De Europese Commissie lanceert een oproep voor experten om zich kandidaat te stellen als lid van de nieuw op te richten ‘Missieraden’. Deze ‘Missieraden’ zullen mee vorm geven aan de nieuwe O&I-missies en de Commissie adviseren voor de identificatie en uitvoering van missies in Horizon Europa, het volgende O&I-programma van de EU (2021-2027), in overleg met stakeholders en burgers.

 • Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  13 mei 2019

  De Vlaamse Regering keurde de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). Het FFTF is een nieuw fonds dat de toptechnologische platformen en ontwikkelingen van Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters sneller naar de markt wil laten doorstromen. De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 mei 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 mei 2019)

  10 mei 2019

  O.a. goedkeuring ontwerpstatuten Flanders Future Techfund en voordracht Raad van Bestuur Flanders Make.  

 • Schriftelijke vragen deze week | week 19

  Schriftelijke vragen deze week | week 19

  10 mei 2019

  O.a. verdeling budget Vlaams Klimaatfonds, innovatieve aankopen Vlaamse Overheid en stand van zaken Circulaire Economie.