Ondernemerschapscultuur en ondernemend gedrag in Vlaanderen: situatie 2020

Filter items
Nieuws
10 augustus 2021

Het Steunpunt Economie en Ondernemen onderzocht eind 2020 voor het vijfde jaar op rij de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen. De studie toont een stabiel en positief beeld van de maatschappelijke perceptie rond ondernemerschap in Vlaanderen.

De volledige studie is onderaan deze pagina te downloaden.

De COVID-19 pandemie heeft slechts beperkte impact gehad op hoe er in Vlaanderen naar ondernemerschap wordt gekeken. Meer dan de helft van alle Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten en dat men vaak verhalen over succesvolle jonge bedrijven ziet in de media. Ongeveer de helft van alle Vlamingen kent een ondernemer die de voorbije twee jaar een zaak heeft opgericht en beschouwt ondernemen eind 2020 als een interessante carrièrekeuze. Over het algemeen geeft men aan dat er door COVID-19 in Vlaanderen nu positiever naar ondernemers wordt gekeken.

De COVID-19 crisis maakt echter ook dat veel minder Vlamingen concrete opportuniteiten zien om een eigen zaak op te richten. Alhoewel het vertrouwen in de eigen competenties om te ondernemen vrij stabiel bleef, daalde het aantal Vlamingen dat de komende zes maanden opportuniteiten verwacht om te ondernemen. Waar 11% van de bevolking naar aanleiding van COVID-19 meer opportuniteiten verwacht om te ondernemen, denkt maar liefst 67% dat er door deze crisis juist minder opportuniteiten zullen zijn. In totaal verwacht slechts 22% de komende zes maanden opportuniteiten om te ondernemen in de regio waar hij/zij woont. Eind 2019 lag dit cijfer nog op 40%.

Maar liefst 57% van alle Vlamingen geeft ook aan dat, sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie, faalangst hen nog meer dan vroeger zou tegenhouden om een eigen zaak op te starten. 13% van alle Vlamingen heeft door de pandemie net minder faalangst gekregen, terwijl 30% geen verandering merkt. Vlamingen zijn voornamelijk bang voor de mogelijke verstoring van hun work life balance en het financiële persoonlijk risico dat ondernemen met zich zou kunnen meebrengen. Ook vrezen ze niet de nodige financiering te kunnen ophalen voor het opstarten en uitbouwen van een eigen zaak.

Waar we sinds 2017 een continue stijging zagen in ondernemerschapsactiviteiten in Vlaanderen, bracht de COVID-19 pandemie hier verandering in. Terwijl 4,5% van de Vlamingen eind 2020 een onderneming aan het opstarten was (‘ontluikend ondernemerschap’), leidde 3,3% van de Vlamingen een eigen onderneming die minder dan 3,5 jaar oud is (‘nieuw ondernemerschap’). In totaal was 7,8% van de bevolking tussen 18 en 64 jaar actief als ontluikend of nieuw ondernemer. Alhoewel dit cijfer dus lager ligt dan in 2017, 2018, en 2019, kent Vlaanderen nog steeds meer ontluikende en nieuwe ondernemers dan in 2016 (en alle voorgaande jaren). Dit stemt zeer hoopvol voor de toekomst.

Ook onze Vlaamse werknemers en hun werkgevers blijken veerkrachtig te midden van de COVID-10 crisis.  Ongeveer 13% van alle Vlamingen was eind 2020 bezig om voor zijn werknemer nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals het op de markt brengen van nieuwe goederen of diensten, of het opzetten van een nieuwe afdeling of vestiging. Dit cijfer ligt opvallend hoger dan vorige jaren en vormt opnieuw een positief signaal van de weerbaarheid van onze economie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ilse Boeykens

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0499 59 31 04

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.