Opening Europees Marien Observatie- en Data netwerk (EMODnet)

Filter items
Nieuws
26 februari 2014

Het Europees Marien Observatie- en Data netwerk (EMODnet) is op 19 februari 2014 officieel gelanceerd met de formele opening van het EMODnet-projectkantoor op de InnovOcean site te Oostende. Ook het VLIZ, de Europese Marine Board en het IODE projectkantoor van IOC/UNESCO zijn op die site gevestigd.

Het EMODnet is een netwerk van 114 organisaties die zeeobservatiedata vrij beschikbaar stellen en aanbieden aan overheden, onderzoekers en privébedrijven.

Tot voor kort bleven data die door wetenschappers verzameld werden op zee (stromingen, biodiversiteit, vervuiling, zeebodemopbouw, etc.) grotendeels onbereikbaar voor andere belanghebbenden. Door zo veel mogelijk gegevens verzameld op zee nu centraal te beheren, zal de beschikbaarheid van deze data gevoelig verbeteren. Bedrijven zullen efficiënter kunnen werken, middelen uitsparen die vervolgens aan jobcreatie kunnen worden besteed en zal innovatie een duw in de rug krijgen. Dit geldt zowel voor de planning van offshore windparken, de aanleg van onderwater telecommunicatiekabels en gaspijpleidingen, het monitoren van aquacultuur op zee, etc.

Tevens zal het vrijmaken en op elkaar afstemmen van deze gegevens leiden tot een democratisering van het beheer van onze zeeën, vermits ook de burger in staat zal zijn zich een objectief beeld te vormen van hoe de Europese mariene wateren er aan toe zijn.

Een centrale portaalsite (www.emodnet.eu) verleent toegang tot data, meta-data en dataproducten die zijn vrijgesteld uit de zeven thematische web portals (hydrografie, geologie, fysica, chemie, biologie, habitats, menselijke activiteiten). Ook zullen de Noordzee en Middellandse Zee specifieke aandacht krijgen via geëigende kanalen.


Foto's van de opening van het EMODnet kunt u hier bekijken.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets