Oproep kandidatuurstelling OndersteuningsorgaanSociale Economie in Vlaanderen

Filter items
Nieuws
12 oktober 2012

Oproep kandidatuurstelling Ondersteuningsorgaan

Bij beslissing van 5 oktober 2012 verleent de Vlaamse Regering goedkeuring aan de minister bevoegd voor de sociale economie, mevrouw Freya Van den Bossche, om de overheidsopdracht tot het aanstellen van het ondersteuningsorgaan sociale economie te lanceren.

Dit ondersteuningsorgaan zal de partners werkzaam binnen de sociale economie ondersteunen bij hun werkzaamheden, onder meer op het vlak van informatieverstrekking en promotie van sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, en het organiseren van een aangepast aanbod voor startende ondernemingen. Dit orgaan zal bovendien instaan voor de integrale kennisopbouw en expertiseontwikkeling binnen de sociale economie.

Openbare aanbesteding

De aankondiging van de overheidsopdracht werd op 5 oktober 2012 gepubliceerd op de website https://enot.publicprocurement.be/displayBulletins.do (dossiernummer VSAWSE-100-F02). Je kan het bulletin daar downloaden via https://enot.publicprocurement.be/enot-war/bulletin/2012/10/BDA_Bulletin_20121005.pdf, de aankondiging staat op pagina 250/1252.

Het Selectiedocument met het oog op de oproep tot deelneming aan de opdracht kan je hier downloaden.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun kandidatuurstelling in te dienen uiterlijk 16 november 2012.

Inlichtingen?

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie bij

  • mevrouw Sabine Lievens, Diensthoofd Projectbeheer (e-mail:sabine.lievens@wse.vlaanderen.be tel: 02 553 43 63) of
  • mevrouw Johanna Paternoster, Afdelingshoofd Tewerkstelling en Sociale economie (e-mail:johanna.paternoster@wse.vlaanderen.be tel 02553 08 20).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets