Oproep tot kandidaatstelling Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek, thema ‘Economie en Ondernemen’, 2016-2020

Filter items
Nieuws
16 november 2015

Oproep tot kandidaatstelling

Op 13 november 2015 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek, thema ‘Economie en Ondernemen’, 2016-2020.

Alle informatie voor de kandidatuurstelling die u nodig heeft over deze oproep, leest u in dit document.

Te gebruiken documenten

De nodige documenten om zich kandidaat te stellen, zijn de volgende:

De kandidaturen moeten uiterlijk ingediend worden op maandag 21 december 2015 om 14u op het volgende adres:

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
t.a.v. dhr. Tom Tournicourt
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 Brussel
tom.tournicourt@ewi.vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?