Overleg EU-ministers van Onderzoek: focus op Europese Onderzoeksruimte en Meerjarig Financieel Kader

Filter items
Nieuws
30 november 2020

Algemeen

Op vrijdag 27 november kwamen de Ministers van Onderzoek van de EU virtueel bij elkaar voor een gedachtewisseling over de toekomst van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. De informele videoconferentie verving een formele vergadering van de Raad Concurrentievermogen (Onderzoek) die niet face-to-face kon doorgaan vanwege de aanhoudende pandemie.

Europese Onderzoeksruimte

Het eerste agendapunt van de virtuele conferentie was de bespreking van de nieuwe investeringsdoelstellingen voor onderzoek en innovatie in de Europese Onderzoeksruimte (European Research area, ERA). Deze doelstellingen komen er naar aanleiding van het nieuwe plan dat de Europese Commissie op 30 september voorstelde. De ministers bevestigden de doelstelling van 3% van het totale BBP van de EU te investeren in onderzoek en innovatie, die de komende jaren moet worden bereikt. Sommige ministers vonden het echter voorbarig om nieuwe investeringsdoelstellingen (zoals de 1,25%-doelstelling) vast te leggen, aangezien het negatieve effect van de COVID-19-crisis op de nationale economieën nog niet bekend is.

Meerjarig Financieel Kader

Vervolgens informeerde het Duits Voorzitterschap de Ministers van Onderzoek over de huidige financieringssituatie voor onderzoek en innovatie als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De aandacht ging uit naar het kaderprogramma “Horizon Europa” en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. De vertragingen rond het MFK-akkoord zorgden voor deze dossiers ook voor vertragingen. De trilogen worden in december voortgezet met het oog op het bereiken van een politiek akkoord met het Europees Parlement tegen het einde van het jaar over (ten minste) Horizon Europa.

Any other business

Een ander punt op de agenda was een verslag van het Duits Voorzitterschap en de Europese Commissie over de voortgang van de European Open Science Cloud en het Open Science Policy Platform. De Commissie informeerde de ministers ook over de stand van zaken m.b.t. de Europese geïnstitutionaliseerde partnerschappen, die bijdragen tot de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in de lidstaten van de EU. Vervolgens informeerde de Europese Commissie de Ministers van Onderzoek over het meest recente wetenschappelijke advies dat is opgesteld door een groep van deskundigen rond de voorbereiding op en het beheer van een pandemie.

Werkprogramma Portugese Voorzitterschap

Deze vergadering van EU-ministers voor Onderzoek was de laatste onder Duits Voorzitterschap van de Raad van de EU. Vanaf 1 januari 2021 neemt Portugal voor zes maanden het Voorzitterschap van de Raad van de EU op. De virtuele conferentie werd afgesloten met een presentatie van de Portugese delegatie over haar geplande werkprogramma tijdens het komende Portugese Voorzitterschap. Het Voorzitterschap zal voornamelijk focussen op de Europese onderzoeksruimte en de groene en digitale transformatie.

De Raad Concurrentievermogen (luik Onderzoek) zal onder Portugees Voorzitterschap vergaderen op 26 februari en 28 mei 2021. Een informele vergadering is voorzien op 2-3 februari en 3-4 juni 2021.

Meer info 

Persconferentie 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 juli 2022)

  1 juli 2022

  O.a. erkenning databank Brownfieldconvenanten en databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen en Voorontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 27 juni - 1 jul 2022

  1 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (30 juni 2022)

  30 juni 2022

  O.a. Vraag om uitleg over de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan kmo's, een 'groene en eerlijke' indexering van handelshuur en steun aan Vlaamse bedrijven uit de Brexit Adjustment Reserve.

 • Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

  Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

  30 juni 2022

  In 2020 hebben Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 3,6 procent van het bruto binnenlands product geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, goed voor 9,6 miljard euro. Dat is een groei met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2019. Vlaanderen is daarmee koploper in Europa. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.