Perspectieven voor de toekomst van de Europese chemische industrie ("7+7" overleg in Brussel van 14 november)

Filter items
Nieuws
15 december 2016

"7+7"

In het "7+7" overleg, beraadslagen 7 lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Spanje) en hun 7 chemiefederaties - samen meer dan 80% van de Europese Chemie - op regelmatige basis over mogelijke gemeenschappelijke initiatieven t.o.v. het Europese niveau.

Daarnaast worden ook toekomstige beleidsinitiatieven of best practices uitgewisseld.

Het recentste overleg had plaats in Brussel op 14 november.

Doel

Het belangrijkste doel van de "7+7" -conferentie was: 

  • het presenteren van de toekomstige thema's voor de chemische industrie zoals aangegeven door de "7+7" groep
  • eerste concrete aanbevelingen suggeren voor mogelijke beleidsconclusies van de Raad Concurrentievermogen onder het voorzitterschap van Malta.

Speerpunten

Speerpunten van de conferentie waren het energiebeleid, betaalbare energiekosten voor energie-intensieve industrieën, CO2-reductie, emissiehandel, het verhogen van de innovatie-activiteiten in Europa, en de Europese regelgeving voor chemische stoffen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Lieven Top

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0477 36 02 78