Publicatie pleit voor innovatie gebaseerd op microbiomen

Filter items
Nieuws
7 februari 2021

Microbiomen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Vorige week verscheen in Nature Microbiology een publicatie over het potentieel van microbiomen om een duurzame bioeconomie te realiseren.

De auteurs, o.a. onze EWI-collega Kathleen D'Hondt, roepen beleidsmakers, investeerders, experts in regelgeving en onderwijs op om in te zetten op innovatie gebaseerd op de werking van microbiomen in een globale en systemische aanpak, om op die manier maximaal bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelstellingen, zoals opgenomen in de bioeconomie strategieën.

>> Lees het artikel: Microbiome innovations for a sustainable future

De publicatie legt uit hoe innovaties gebaseerd op het functioneren van microbiomen kunnen bijdragen aan het realiseren van verschillende van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (of de Sustainable Development Goals – SDG’s) (zie figuur hieronder).

De SDG's werden geïntegreerd in bio-economische strategieën over de hele wereld, ook in de Europese Green Deal.

Microbioom gebaseerde innovaties kunnen helpen om de Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken.

 

Succesfactoren

Inzetten op het potentieel van microbiomen kan belangrijke bio-innovaties in voedselsystemen versnellen en nieuwe oplossingen bieden om de globale uitdagingen met betrekking tot voedselzekerheid en -veiligheid, gezonde voeding, algemene gezondheid en welzijn, en afvalmanagement aan te pakken, om klimaatverandering te reduceren, er beter op in te spelen en aan te passen aan de klimaatveranderingen.

Het belang van internationale en multi-disciplinaire aanpak is hierbij een essentiële factor.

De samenwerking tussen datawetenschappers, genetici, microbiologen, ecologen, medische en andere onderzoekers is een essentiële factor om de interacties tussen de microbiomen van bodem, planten, dieren, mensen en voedselproductie en -consumptie te leren begrijpen.

De overal aanwezige microbiomen hebben ook een zeer actieve rol in afvalbeheer en -afbraak en kunnen voor belangrijke bijdrages zorgen om de doelstellingen van de circulaire en bio-economie te realiseren.

Om op de groeiende inzichten verder te bouwen, is - naast de onderzoeksinspanningen - ook de nodige infrastructuur, zoals biobanken en IT belangrijk. De inzet op een internationale samenwerking is belangrijk voor een gestandardiseerde aanpak van datacollectie, -analysis, en -opslag, maar ook van sample opslag.

Om voluit de voordelen van microbioomtoepassingen te kunnen plukken is het ook belangrijk dat die door het bredere publiek opgenomen worden.

Informatiedoorstroming over het potentieel, de impact en functioneren van microbiomen is een andere vereiste om het vertrouwen dat nodig is om de innovaties te omarmen, te verzekeren.

Horizon 2020

Deze publicatie werd gemaakt in de context van de Horizon 2020 coördinatie-actie MicrobiomeSupport (www.microbiomesupport.eu). Kathleen D’Hondt leidde het werkpakket om de interactie met het International Bioeconomy Forum te ondersteunen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
0477 40 31 20

Meer nieuws

 • Gearing up our blue knowledge

  Brochure toon innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

  3 maart 2021

  2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). 

  Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

 • Ministeriële videoconferentie Onderzoek over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht in het kader van de Europese Onderzoeksruimte

  1 maart 2021

  Op vrijdag 26 februari vond een informele, ministeriële videoconferentie plaats tussen de Ministers van Onderzoek van de lidstaten van de Europese Unie voor een debat over de bijdrage van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) aan de verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Portugese Minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, Manuel Heitor.

 • Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

  Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

  28 februari 2021

  In 2020 heeft Blikopener maar liefst 2.500 bedrijven, 1.104 non-profit organisaties, 306 gemeenten, steden en OCMW’s en 142 onderwijsinstellingen bereikt met kennis en expertise van onze hogescholen. Dat is meer dan twee keer zoveel dan in 2019. Om die unieke rol die Blikopener heeft verder te versterken investeert Vlaams minister van Innovatie ruim 5 miljoen euro om de kennisdeling nog een versnelling hoger te schakelen.

 • Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

  Evenementen: aanvraag terugbetaalbare voorschotten vanaf 1 maart 2021

  28 februari 2021

  Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

 • Herstartlening voor ondernemingen, beschermingsmechanisme verlengd

  27 februari 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind april 2021. Tot slot werd ook het globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd. Op die manier wil minister Crevits ondernemingen de nodige zuurstof geven voor de komende maanden.