Publicatie pleit voor innovatie gebaseerd op microbiomen

Filter items
Nieuws
7 februari 2021

Microbiomen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Vorige week verscheen in Nature Microbiology een publicatie over het potentieel van microbiomen om een duurzame bioeconomie te realiseren.

De auteurs, o.a. onze EWI-collega Kathleen D'Hondt, roepen beleidsmakers, investeerders, experts in regelgeving en onderwijs op om in te zetten op innovatie gebaseerd op de werking van microbiomen in een globale en systemische aanpak, om op die manier maximaal bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelstellingen, zoals opgenomen in de bioeconomie strategieën.

>> Lees het artikel: Microbiome innovations for a sustainable future

De publicatie legt uit hoe innovaties gebaseerd op het functioneren van microbiomen kunnen bijdragen aan het realiseren van verschillende van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (of de Sustainable Development Goals – SDG’s) (zie figuur hieronder).

De SDG's werden geïntegreerd in bio-economische strategieën over de hele wereld, ook in de Europese Green Deal.

Microbioom gebaseerde innovaties kunnen helpen om de Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken.

 

Succesfactoren

Inzetten op het potentieel van microbiomen kan belangrijke bio-innovaties in voedselsystemen versnellen en nieuwe oplossingen bieden om de globale uitdagingen met betrekking tot voedselzekerheid en -veiligheid, gezonde voeding, algemene gezondheid en welzijn, en afvalmanagement aan te pakken, om klimaatverandering te reduceren, er beter op in te spelen en aan te passen aan de klimaatveranderingen.

Het belang van internationale en multi-disciplinaire aanpak is hierbij een essentiële factor.

De samenwerking tussen datawetenschappers, genetici, microbiologen, ecologen, medische en andere onderzoekers is een essentiële factor om de interacties tussen de microbiomen van bodem, planten, dieren, mensen en voedselproductie en -consumptie te leren begrijpen.

De overal aanwezige microbiomen hebben ook een zeer actieve rol in afvalbeheer en -afbraak en kunnen voor belangrijke bijdrages zorgen om de doelstellingen van de circulaire en bio-economie te realiseren.

Om op de groeiende inzichten verder te bouwen, is - naast de onderzoeksinspanningen - ook de nodige infrastructuur, zoals biobanken en IT belangrijk. De inzet op een internationale samenwerking is belangrijk voor een gestandardiseerde aanpak van datacollectie, -analysis, en -opslag, maar ook van sample opslag.

Om voluit de voordelen van microbioomtoepassingen te kunnen plukken is het ook belangrijk dat die door het bredere publiek opgenomen worden.

Informatiedoorstroming over het potentieel, de impact en functioneren van microbiomen is een andere vereiste om het vertrouwen dat nodig is om de innovaties te omarmen, te verzekeren.

Horizon 2020

Deze publicatie werd gemaakt in de context van de Horizon 2020 coördinatie-actie MicrobiomeSupport (www.microbiomesupport.eu). Kathleen D’Hondt leidde het werkpakket om de interactie met het International Bioeconomy Forum te ondersteunen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
0477 40 31 20

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  13 april 2021

  O.a. uitkering Vlaams beschermingsmechanisme en overdracht familiale bedrijven. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  2 april 2021

  O.a. impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, standpuntbepaling 'screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren' en digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  2 april 2021

  O.a. haalbaarheid speerpuntcluster Gepersonaliseerde Geneeskunde, uitrol Digital Experience Labs en stand van zaken programma 'Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding' (COOCK).

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 april 2021)

  1 april 2021

  Vraag om uitleg over de kwetsbaarheid van Vlaamse bedrijven inzake cyberveiligheid en over de oproep van economen tot hervormingen op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en digitalisering. Daarnaast was er ook een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis en de steunmaatregelen voor bedrijven.

 • Europees overleg over strategische autonomie

  29 maart 2021

  Op 22 maart organiseerde het Portugese Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele videoconferentie voor de ministers van Concurrentievermogen (Industrie / Interne Markt). Deze verving de informele ministeriële vergadering die normaal zou doorgaan in Portugal op 22 en 23 maart.