Regionale steunkaart Vlaanderen 2022-2027

Filter items
Nieuws
17 november 2021

Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering een voorstel voor regionale steunkaart goedgekeurd. Dat voorstel moet nog door de Europese Commissie worden aanvaard. Het gaat om 25 gemeenten die onder de regionale steunkaart vallen en waar op die manier investeringssteun aan grote bedrijven gegeven kan worden. Het gaat om 19 gemeenten in Limburg, 3 in West-Vlaanderen en 3 in Oost-Vlaanderen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met de regionale steunkaart kunnen we bepaalde regio’s steunen in hun ontwikkeling. Het gaat dan om regio’s waar de economische ontwikkeling minder is dan in andere regio’s en Europese lidstaten. Dat gebied wordt kleiner in vergelijking met de vorige periode. Dat is goed nieuws aangezien dat betekent dat de economische ontwikkeling versterkt werd.

"Toch vallen nog 25 gemeenten onder de steunkaart. Daar kunnen grote bedrijven onder bepaalde voorwaarden 8% investeringssteun krijgen. Zo versterken we de Vlaamse regio’s die een duwtje in de rug mogen krijgen.” 

25 gemeenten

Om de gemeenten te bepalen worden verschillende criteria gehanteerd: het aantal werkzoekenden tov. het Vlaams gemiddelde, de bruto toegevoegde waarde tov. het Vlaams gemiddelde en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen. Bovendien moeten de arrondissementen of provincies voldoen aan de EU-voorwaarden en moet het gaan over aansluitende gebieden met ten minste 100.000 inwoners. Zo werden 25 gemeenten geselecteerd.

De regionale steunkaart is belangrijk om te weten in welke gemeenten er eventueel investeringssteun aan grote bedrijven gegeven kan worden, maar de criteria om die steun te geven blijven uiteraard wel gelden.

Bedrijven die in aanmerking willen komen moeten dus voldoen aan de strikte, nieuwe, voorwaarden Strategische Transformatiesteun. De verdere transitie van de economie zal zo ook nog meer op duurzaamheid en klimaat gericht worden.

De steunkaart is ook belangrijk voor de federale fiscale steun in het kader van ontwrichte zones.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.