Schriftelijke vragen deze week | week 13

Filter items
Nieuws
27 maart 2019

Hinderpremie - Stand van zaken
Participatiedatabank - Dossiers met PMV- en LRM-steun
Virtual-realitytechnologie - Toepassingen welzijnssector
Prestarterstrajecten - Evaluatie
Interactieve wetenschapsbarometer - Stand van zaken
Ondernemerschap - Project 'Maak werk van je zaak'
Innovatiegerichte aankoop door de Vlaamse overheid - Monitoring
Contactcenter VLAIO - Oproepen / Bijlage 
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie - Benchmarkstudies vier beleidsagenda's
Uitrol 5G-technologie - Vlaamse stralingsnormen
Transitiepremie tot zelfstandige - Stand van zaken
Vlaams Actieplan Artificiële Intelligentie - Permanent opleidingsaanbod
Circulaire economie - Beleidsinitiatieven
Steunpunt Ondernemen en Economie - Stand van zaken
Uplace-site Machelen - Alternatieve invulling
Kmo-portefeuille - Oneigenlijk gebruik
Financiering onderzoeksinfrastructuur - Stand van zaken
Vlaamse bedrijfssteun - Evaluatie
Kmo-portefeuille en -groeisubsidie - Provinciale verdeling
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie - Audits
Baekeland- en innovatiemandaten - Evaluatie / Bijlage 
Innovatieve bedrijfsnetwerken en speerpuntclusters - Budgetten (2)
Internationale onderzoeksinfrastructuren (IRI's) - Deelname Vlaamse onderzoekers
Vlaams Actieplan Artificiële Intelligentie - Ethisch kader industriële toepassingen
Strategische transformatiesteun - Stand van zaken
Kmo-portefeuille - Stand van zaken
Strategische transformatiesteun - Eindcontroles
Vlaams Actieplan Artificiële Intelligentie - Onderzoek
VLAIO - Subsidies proeftuinen Industrie 4.0
Digitaal loket voor ondernemers - Uitrol
Vlaams Actieplan Artificiële Intelligentie - Financiering, partners en industriële toepassingen
Transitieprioriteit Industrie 4.0 - Stand van zaken

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

  9 juni 2019

  Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.