Schriftelijke vragen deze week | week 48

Filter items
Nieuws
3 december 2021

Project 'kopen bij start-ups' - Stand van zaken

Mini-ondernemingen - Jeugdinstellingen

Social Impact Bonds - Evaluatie

Uitbestedingsbeleid Vlaamse overheid - Beleidsdomeinen Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - Begeleiding van lokale besturen voor een opwaardering van hun kerngebieden

Brexit veerkrachtsubsidie - Aanvragen

Vlaamse overheid - Controle steunmaatregelen voor bedrijven

Plantentuin Meise - Te koop staande, verwaarloosde of ongeschikte woningen

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - Gebruiksrecht derden woning

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - Te koop staande, verwaarloosde of ongeschikte woningen

Dyzo vzw - Begeleiding ondernemingen

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid - Gebiedsafbakeningen

Ambitieus ondernemerschap - Evolutie

Circulaire economie - Ondersteuning

Economische- en innovatiesteun - Terugbetaalbare voorschotten

Ruimtevaartprogramma's European Space Agency (ESA) - Vlaamse deelname

Heropstartlening voor ondernemingen - Landbouw

Open Access-beleid - Initiatieven

Innovatiesteun 2021 - Stand van zaken

Brexit-veerkrachtsubsidie - Stand van zaken

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.