Steeds meer meisjes kiezen voor STEM

Filter items
Nieuws
22 mei 2017

Steeds meer meisjes kiezen voor STEM-richtingen in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de STEM-monitor.

In de derde graad blijkt in het schooljaar 2015-2016 het aandeel meisjes in de STEM-richtingen 30 procent te bedragen. Dat is een stijging tegenover de 27 procent van het schooljaar 2010-2011.

Algemene conclusies

1. De 5 doelen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken halverwege de uitvoeringtermijn zeker haalbaar, indien het huidige tempo zich voortzet. Er is inderdaad een blijvende evolutie merkbaar in de richting van de vooropgestelde kwantitatieve doelstellingen voor wat betreft een hogere instroom in STEM-richtingen.

2. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

3. In het hoger onderwijs neemt het aantal STEM-studenten toe. Vooral in de bacheloropleidingen (zowel professioneel als academisch) is een duidelijke toename merkbaar.

4. Ook het aandeel meisjes dat instroomt in de professionele bachelor stijgt verder. Idem het % meisjes in de academische master: daar wàs de einddoelstelling al langer gehaald, maar het % blijft nog verder stijgen.

5. In het secundair onderwijs stijgt het aantal leerlingen dat voor STEM kiest vooral in ASO. In TSO en BSO is de keuze voor STEM in de 2de graad (licht) stijgend (BSO) en status quo (TSO). In de derde graad is het voor TSO dan weer status quo en dalend in BSO. STEM in TSO en BSO verdient de nodige aandacht, want dit is geen gewenste evolutie. Er blijft duidelijk ruimte voor een meer positieve keuze pro STEM in TSO en BSO.

6. Het aandeel meisjes in STEM-richtingen neemt toe maar blijft over het algemeen lager dan het aandeel van de jongens. In TSO en BSO blijft het aandeel meisjes in STEM zeer laag (TSO) tot extreem laag (BSO).

7. Ook de tendens qua uitstroom van leerlingen met een STEM-diploma van de afgelopen jaren zet zich door. Meer dan de helft van de leerlingen in ASO behaalt een STEM-diploma. De daling van het % STEM studiebewijzen binnen BSO vraagt bijzondere aandacht (- 2% in 2015-2016 t.a.v. 2014-2015).

8. Meer leerlingen met een STEM-studiebewijs secundair onderwijs kiezen voor een STEM-richting in het hoger onderwijs. 9. De prestaties voor STEM in het hoger onderwijs (studierendement) verschillen nauwelijks van de prestaties van niet-STEM studenten.

BijlageGrootte
STEM-monitor 20175.07 MB

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Liliane Moeremans

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
0498 94 58 48

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.