Steeds meer Vlamingen overtuigd van eigen ondernemerschapscompetenties

Filter items
Nieuws
4 juli 2017

Het Steunpunt (STORE) adviseert de Vlaamse overheid met fundamenteel en toegepast onderzoek naar speerpuntclusters, economisch beleid en ondernemen in Vlaanderen.

Samen met de partners van Universiteit Gent leggen VIVES onderzoekers zich in het Steunpunt Economie en Ondernemen toe op:
- de analyse van speerpuntclusters,
- de evaluatie van overheidsprogramma’s, en
- het in kaart brengen van ondernemerschap in Vlaanderen.

> Website STORE

Meer dan de helft van alle Vlamingen beschouwt ondernemen in 2016 als een interessante carrièrekeuze met hoge status. 

Dat is één van conclusies van de eerste studie van het nieuwe Steunpunt Economie & Ondernemen (STORE 2.0): Ondernemerschapscultuur en ondernemend gedrag in Vlaanderen: situatie 2016.

De studie toont daarnaast een stabiel beeld van de maatschappelijke perceptie rond ondernemerschap in Vlaanderen, dat het Europese gemiddelde benadert.

Meer dan de helft van alle Vlamingen beschouwt ondernemen in 2016 als een interessante carrièrekeuze met hoge status, en kent een ondernemer die de voorbije twee jaar een zaak heeft opgericht.

Negatief puntje: Vlamingen verwachten minder opportuniteiten om te ondernemen dan respondenten in andere Europese of innovatie-gedreven landen, en hebben anno 2016 nog steeds een hogere angst om te falen.

Tegelijkertijd stijgt het vertrouwen in de eigen ondernemerschapscompetenties tot het niveau van het Europese gemiddelde en dat van de innovatie-gedreven landen.

Er is ook een duidelijke stijging vast te stellen van het aantal personen dat bezig is een eigen zaak op te starten. Alhoewel dit meer dan in het recente verleden gebeurt vanuit de identificatie van een opportuniteit, ontstaat ondernemerschap nog steeds vaker dan in andere Europese of innovatie-gedreven landen uit noodzaak.

Alle resultaten zijn na te lezen in de nieuwe STORE-studie die men hieronder kan downloaden.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ilse Boeykens

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 59 79

Nieuws & Evenementen

 • Beleidsbrief en begroting 2019: toelichting in EWI-commissie

  9 november 2018

  Minister Muyters lichtte gisteren de beleidsbrief en begroting toe in de EWI-commissie.

  "Met de laatste volledige cijfers, dat zijn die van 2016, zitten we aan 2,7% van het BBP voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). Als we dan weten dat we in 2019 een groot extra pakket aan middelen voor O&O voorzien, dan verwachten wij dat voor 2019  het overheidsaandeel voor O&O op 0,89% komt. Dus ik denk dat we daar echt wel op weg zijn naar de 1% norm van 2020."

 • Actuele vraag over de economische terugverdieneffecten voor Vlaanderen van de aankoop van de F-35-gevechtsvliegtuigen

  Actuele vraag over de economische terugverdieneffecten voor Vlaanderen van de aankoop van de F-35-gevechtsvliegtuigen

  7 november 2018

  Een goede week geleden besliste de Federale Regering beslist om 34 F-35’s aan te kopen. In het Vlaams Parlement kreeg Vlaams minister van Economie Muyters een vraag over deze aankoop. "Minister, hoe schat u de terugverdieneffecten voor Vlaanderen in en hoe kunnen we  ervoor zorgen dat we die engagementen die u nu naar voren schuift, ook echt kunnen omzetten in de praktijk?" 

 • Minder administratieve rompslomp bij EU-onderzoek, aldus controleurs Europese Rekenkamer

  Minder administratieve rompslomp bij EU-onderzoek, aldus controleurs Europese Rekenkamer

  10 november 2018

  Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de administratieve lasten voor aanvragers en beheerders van onderzoekssubsidies in het kader van het Horizon 2020-programma van de EU verlicht. Volgens de controleurs waren de meeste vereenvoudigingsmaatregelen die door de Europese Commissie zijn ingevoerd doeltreffend, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.

 • Vlaams-Nederlandse top: Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag moet samenwerking verbreden en verdiepen

  Vlaams-Nederlandse top: Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag moet samenwerking verbreden en verdiepen

  5 november 2018

  Gisteren had de vierde Vlaams-Nederlandse top plaats in Middelburg. Op de top werd beslist om de verschillende gezamenlijke projecten op het vlak van innovatie en wetenschap en de strategie rond onze chemische industrie verder te zetten en uit te breiden. Zo wordt er in 2019 een Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag georganiseerd, waarbij zowel kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens worden betrokken.

 • Vlaamse onderzoeksportaal tweemaal genomineerd voor e-gov Awards

  31 oktober 2018

  Op 6 december is het weer zover. Dan worden de jaarlijkse e-gov Awards uitgereikt aan overheidsdiensten die beloftevolle e-gov-projecten realiseerden. Ons eigen FRIS-onderzoeksportaal is genomineerd in de categorie "Open Data" en "Beste Project". Duimen maar voor een 2 op 2.