Steun voor evenementensector

Filter items
Nieuws
21 augustus 2020

Innovatie

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits wil innovatie inzetten om evenementen te organiseren. Samen met de sector is daar overleg over. Er is ook al een eerste concreet voorbeeld: de World Choir Games ontvangen 50.000 euro om via virtuele weg koren samen te laten zingen via ‘Choirboxes’ en zo repetities en optredens te organiseren.

Daarnaast was er vandaag overleg met VDAB, het departement Werk en Sociale Economie en de evenementensector om tijdelijk werklozen sneller naar opleidingen of tijdelijke jobs toe te leiden.

Tot slot kunnen organisatoren van een evenement binnenkort bij de Vlaamse overheid een voorschot aanvragen om investeringen en bestellingen te plaatsen.

"Choirboxes"

De evenementensector ligt bijna volledig stil sinds 13 maart 2020. Het blijft ook met de versoepelingen die aangekondigd werden moeilijk om grote evenementen op poten te zetten. Daarom wil minister Crevits, in overleg met de sector, innovatie inzetten om meer evenementen te kunnen organiseren. Zo ontvangen de World Choir Games 50.000 euro om via zogenaamde “Choir boxes” virtueel repetities en optredens van koren te organiseren. Voor muzikanten en vooral koren zijn gekende tools zoals Microsoft Teams of Zoom niet goed genoeg. Een lage kwaliteit van geluid en vooral de frequente vertraging zorgen voor problemen.

Samen met Imec wordt nu gewerkt aan Choir Boxes waarbij via internet maar met goede geluidskwaliteit en minimale vertraging toch samen gerepeteerd en gezongen kan worden. Dit is slechts een kleine stap, maar het toont aan dat de sector zelf mee via innovatie naar oplossingen zoekt.

Minister Crevits zal een traject opstarten met de sector om te bekijken welke toepassingen dienen ontwikkeld te worden om events op een fijne en verantwoordelijke manier te laten doorgaan. 

Tijdelijk werkloos

Ondertussen zijn in de hele keten die verbonden is aan evenementen heel wat mensen tijdelijk werkloos. Vandaag was er samen met VDAB en de evenementensector overleg om te zoeken naar manieren om tijdelijk werklozen toch aan het werk te zetten of een opleiding te laten volgen.

Waarom kan een geluids- of lichttechnicus geen tijdelijke job bij een elektricien invullen? Of een opleiding volgen?

Met de sector wordt nu bekeken wat nodig is, om daar stappen vooruit te zetten want de mogelijkheden zijn er, maar ze zijn nog onvoldoende gekend.

Vlaamse voorschotten voor organisatie van een evenement

Om organisatoren te stimuleren investeringen te doen in onzekere tijden en een event of evenementenreeks te organiseren, kunnen ze een voorschot aanvragen bij de Vlaamse overheid. De bedoeling is dat het voorschot binnen de drie maanden na het evenement terugbetaald wordt. Als het evenement niet mag plaatsvinden door maatregelen die nog niet gekend waren bij de aanvraag, maar wel gerelateerd aan COVID-19, dan vervalt de plicht tot terugbetaling voor de niet recupereerbare kosten.

Het voorschot mag maximaal 60% van de totale kost van het event zijn zonder voedsel en drank meegerekend. Het toegekende voorschot mag ook niet hoger liggen dan het totaal van de geraamde niet-recupereerbare kosten.

Voor een evenementenreeks waarbij bijvoorbeeld 6 van de 10 evenementen niet doorgingen, moet het voorschot ook maar voor 4/10de terugbetaald worden. Administratieve overheden komen niet in aanmerking voor deze ondersteuningsmaatregel.

De voorschotten kunnen maximaal 800.000 euro bedragen. Bedrijven krijgen twee keer de kans een aanvraag in te dienen. In september komt er een oproep voor evenementen tot eind dit jaar. In oktober volgt dan nog een oproep voor de events in 2021.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De evenementensector ziet door de coronacrisis een enorme impact op hun omzet. De sector kon net als veel andere ondernemers een beroep doen op de verschillende premies en kan ook een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Maar de sector heeft vooral nood aan perspectief. Daarom willen we nu samen met de sector bekijken of we via innovatie toch mogelijkheden kunnen creëren om evenementen te organiseren. Zo ontvangen de World Choir Games 50.000 euro subsidie om virtuele repetities en optredens te organiseren met voldoende geluidskwaliteit en zonder vertraging op de internetverbindingen."

"Daarnaast zal VDAB het initiatief nemen om wie tijdelijk werkloos is, te informeren over tijdelijke job-opportuniteiten en opleidingsmogelijkheden. VDAB en de sector zullen nagaan welk opleidingsaanbod geschikt is voor mensen met een hart in de sector. In het kader van de sectorconvenanten worden ook de plannen voorbereid met het departement WSE om ook voor de komende 2 jaar in te zetten op competentie-versterking."

"Tot slot is er ook een regeling met terugbetaalbare voorschotten uitgewerkt. Op deze manier voorzien we in een stimulans om events te organiseren en verzekeren we een deel van het risico. Een organisator kan een voorschot vragen voor bepaalde kosten en moet die pas drie maanden na het evenement terugbetalen. Als het evenement omwille van maatregelen die nu nog niet gekend zijn, maar wel gerelateerd zijn aan COVID-19, niet mag doorgaan, moet het voorschot niet terugbetaald worden.”

>> Ga naar VLAIO-website: Alle coronasteun voor de eventsector op een rijtje 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 oktober 2020)

  23 oktober 2020

  O.a. vraag om uitleg over de Brexit Taskforce, Community Innovation Survey 2019 en klimaatstrategie bij overheidsfondsen.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  19 oktober 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  19 oktober 2020

  Vorige week kwamen de EU-leiders in Brussel bij elkaar om te spreken over de COVID-19 crisis, de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, de klimaatverandering en de betrekkingen met Afrika.

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 oktober 2020

  16 oktober 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

  15 oktober 2020

  O.a. vraag om uitleg over het recht op ondernemen in tijden van corona, initiatieven om de innovatiesteun voor bedrijven toegankelijker te maken, het industrieforum en het beleid voor een digitale industrie, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap,