Tweedaags overleg Raad Concurrentievermogen: EU industriebeleid en vernieuwing Europese OnderzoeksRuimte

Filter items
Nieuws
31 mei 2021
Minister Crevits benadrukte dat het cruciaal is dat kmo’s toegang krijgen tot de nodige technologische expertise en kennis.

Op donderdag 27 mei vond de Raad Industrie en Interne Markt plaats, met als belangrijk agendapunt voor Industrie een beleidsdebat over de actualisering van de EU-industriestrategie: ‘Actualisering van de nieuwe industriële strategie voor Europa – het cruciale belang van het veiligstellen van de toegang tot kritieke grondstoffen’.

Vlaams minister Hilde Crevits vertegenwoordigde, volgens de toerbeurtregeling, België tijdens de punten rond industrie.

De minister benadrukte in haar interventie het belang van kmo’s voor het toekomstbestendig maken van de Europese economie. Kmo’s zijn immers belangrijke drijfkrachten voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën. Europese instrumenten moeten dan ook voldoende aandacht schenken aan de noden van kmo’s en scale-ups. Daarenboven spelen kmo’s ook een belangrijke rol in de opname van innovatieve technologieën in de eigen productieprocessen. In deze context benadrukte de minister dat het cruciaal is dat kmo’s toegang krijgen tot de nodige technologische expertise en kennis.

Ook de rol van circulaire economie kwam aan bod. Niet enkel als belangrijk onderdeel van de oplossing voor het realiseren van de groene transitie, maar ook voor het verminderen van strategische afhankelijkheden voor kritieke grondstoffen. Dit in combinatie met een focus op innovaties om alternatieven te voorzien voor het gebruik van kritieke grondstoffen, is volgens Vlaanderen essentieel om op lange termijn afhankelijkheden van derde landen te verminderen.

Tijdens de Raad Onderzoek op 28 mei bereikten de ministers Onderzoek een algemene benadering over de ‘Verordening betreffende de oprichting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (HPC). Het Europees Parlement zal vervolgens in juni hierover een positie innemen. Enkel nadien kan de Raad een finaal politiek akkoord hierover aannemen. 

De Verordening betreft een voortzetting van de activiteiten van de bestaande EuroHPC Joint Undertaking (een Raadverordening van 2018), waaraan België reeds via het project LUMI supercomputer deelneemt. Supercomputing en toegang tot krachtige computers is van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven in Vlaanderen.

Daarnaast zijn de Raadsconclusies ‘Het verdiepen van de Europese onderzoeksruimte: onderzoekers aantrekkelijke en duurzame loopbanen en arbeidsvoorwaarden bieden en braincirculation verwezenlijken’ aangenomen.

Voorts debatteerden de ministers Onderzoek op basis van een nota van het Portugees voorzitterschap over de vernieuwing van de Europese Onderzoeksruimte (EOR) en hoe de uitrol van een ambitieuze EOR voor te bereiden voor het komende decennium.

Voor België en Vlaanderen is het dan ook belangrijk om tegen 2030 een eengemaakte Europese kennismarkt tot stand te brengen die zowel onderzoekers, industrie, de academische wereld, overheden als de burgers behelst. Ook de Europese doelstelling om minstens 3% van het BBP in O&I te investeren blijft in dit kader een belangrijke beleidsdoelstelling, waarvoor Vlaanderen alvast op gezette tijdstippen inspanningen levert.

Om deze en andere beleidsdoelstellingen te bereiken zijn synergieën met andere Europese programma’s en fondsen nodig alsook een herziene governancestuctuur voor de EOR om regionale, nationale en Europese activiteiten met mekaar te verbinden en op mekaar af te stemmen.

Any other business

Tijdens de Raad Onderzoek werden de ministers ook geïnformeerd door het Portugees voorzitterschap of de Europese Commissie over de volgende any other business-punten:

 • Het Portugees voorzitterschap gaf een stand van zaken over de onderhandelingen inzake het voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie.
 • Het Portugees voorzitterschap gaf een stand van zaken over de onderhandelingen inzake de Raadsverordening tot vaststelling van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa.
 • De Europese Commissie informeerde de Raad over haar intentie om haar betrokkenheid bij de activiteiten en het bestuur van de “Mission Innovation” tijdens de tweede fase van het initiatief dat vanaf 31 mei ingaat, voort te zetten.
 • De Europese Commissie informeerde de Raad over  haar communicatie inzake het perspectief van de Commissie op de Europese strategie inzake internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.
 • De Sloveense delegatie informeerde de Raad over het werkprogramma van het inkomend Sloveens voorzitterschap
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62

Meer nieuws

 • Europees Commissaris Thierry Breton bezoekt Leuvense onderzoekscentrum imec

  11 juni 2021

  De Europese halfgeleideralliantie zou "binnen enkele weken" een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd. De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 23

  11 juni 2021

  O.a. Industrieforum, Gigarant en bestrijding leegstand in steden.

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 juni 2021

  11 juni 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juni 2021)

  10 juni 2021

  O.a. vragen om uitleg over Open Science Vlaanderen, STEM-actieplan en nieuw instrument voor innovatiesteun.

 • Vlaamse hyperloop?

  10 juni 2021

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een Hyperloop netwerk. Zo zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol getransporteerd kunnen worden. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over belangrijke technologische troeven om een rol te spelen in het onderzoek hiernaar.