Tweede videoconferentie DG’s R&I en Europese Commissie over EU R&I actions on COVID19: vaccine development

Filter items
Nieuws
1 april 2020

Op 31 maart vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), de tweede videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. Dit maal met de focus op het ontwikkelen van een vaccin.

Voor Vlaanderen nam secretaris-generaal Johan Hanssens deel aan de vergadering. 

Kathleen D’Hondt, experte life science bij het Departement EWI

Het Belgische standpunt voor de videoconferentie werd voorbereid in de schoot van de interfederale ‘Commissie Internationale Samenwerking Health’ (CIS-Health). Daarin zijn de federale overheid en de gefedereerde entiteiten vertegenwoordigd.

De CIS-Health wordt voorgezeten door Kathleen D’Hondt, experte life science bij het Departement EWI.

U vindt het verslag van de videoconferentie onderaan deze pagina, samen met twee voorbereidende documenten (annex I en II).

De via de CIS-Health verzamelde Belgische input die aan de Commissie en de andere lidstaten werd bezorgd, vindt U eveneens onderaan.

Ondertussen kondigde het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU ook aan om op 7 april een informele videoconferentie voor de Ministers voor Onderzoek te organiseren om ervaringen uit te wisselen en een gedachtewisseling te houden over de gezamenlijke O&I respons en mogelijke verdere stappen om de situatie aan te pakken.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087