Update Europese industriestrategie 2020

Filter items
Nieuws
6 mei 2021

Na twee keer uitgesteld te zijn geweest publiceerde de Europese Commissie op 5 mei haar update van de EU-industriestrategie 2020 (“De industriestrategie 2020 actualiseren: naar een sterkere eengemaakte markt voor het herstel van Europa”).

De update is opgebouwd rond vijf grote delen:

 1. Waarom een update?
 2. Welke lessen zijn er geleerd?
 3. Hoe de veerkracht van de interne markt versterken?
 4. De aanpak van strategische afhankelijkheden en open strategische autonomie in de praktijk.
 5. Het versnellen van de groene en digitale transitie.

Het pakket omvat naast de mededeling zelf, drie staff working documents die de achtergrondanalyses bieden voor de mededeling, namelijk rond:

De update van de EU-industriestrategie legt een sterke focus op de linken tussen de industrie en de interne markt. De mededeling zelf gaat immers vergezeld met een lijvig staff working document van meer dan 200 pagina’s dat het jaarlijkse rapport over de eengemaakte markt voor 2021 moet voorstellen. Dit werkdocument bevat ook een identificatie van 14 ecosystemen en een analyse van hun behoeften en uitdagingen, alsook een overzicht van bestaande Europese initiatieven die enerzijds het herstel van de ecosystemen moet stimuleren en anderzijds de groene en digitale transitie moet realiseren. Daarnaast bevat het werkdocument een set van sleutelperformantieindicatoren (KPI’s) om de uitvoering van de strategie te monitoren.

Nieuw is ook de door de Commissie aangereikte analyse van de strategische afhankelijkheden en capaciteiten van de EU.  Een methode wordt aangereikt om mogelijke kwetsbaarheden in de Europese economie op te sporen en aan te pakken. Zo blijkt dat de EU voor 137 producten erg afhankelijk is van niet-EU landen. Voor een subgroep van 34 producten is de EU potentieel nog meer kwetsbaar door een laag potentieel aan verdere diversificatie en substitutie door EU-productie. Deze analyse werd toegespitst op zes strategische domeinen, nl. grondstoffen, batterijen, actieve farmaceutische ingrediënten, waterstof, halfgeleiders en cloud- en edge-technologieën.

Deze analyse van de strategische afhankelijkheden kadert in een breder debat rond ‘open strategische autonomie’. Het concept zelf wordt niet meer in twijfel getrokken en de invulling ervan gebeurt in hoofdzaak via een analytische focus op strategische afhankelijkheden. Daarmee lijkt de Europese Commissie zich op het eerste zicht in het midden te houden van de debatten over hoe en in welke mate Europa’s strategische autonomie versterkt dient te worden. De Commissie wil ook een toolbox uitbouwen om strategische afhankelijkheden te reduceren en voorkomen.

De inclusiviteit van industriële allianties, ook voor start-ups en KMO’s, wordt benadrukt in de update van de EU-industriestrategie. De Commissie geeft de domeinen aan waarin ze nieuwe allianties zou willen lanceren, nl. rond processoren en halfgeleidertechnologieën en rond industriële data, edge en cloud, en in overweging neemt, nl. in het domein van ruimtelanceerinrichtingen en van emissievrije luchtvaart.

Wat IPCEI betreft, stelt de mededeling dat de Commissie de inspanningen van de lidstaten zal blijven steunen om publieke middelen te poolen, en dat in domeinen waar de markt alleen geen doorbraakinnovatie kan opleveren.

De Commissie geeft in haar mededeling een horizontale plaats aan KMO’s en legt veel nadruk op het belang van een partnerschaps- en samenwerkingsaanpak.

Het laatste deel van de update van de EU-industriestrategie gaat in op het belang van de groene en digitale transitie en bevestigt reeds bestaande beleidsacties die mee moeten bijdragen aan de groene en digitale transitie van de EU-industrie. Aan bod komen zaken als de nationale Plannen voor Herstel en Veerkracht en de meerlandenprojecten, de mededingingsregels, duurzame financiering en sustainable corporate governance, het fit-for-55-pakket, CBAM, ETS, Horizon Europa, grondstoffen, data, AI, vaardigheden etc…

Meer informatie

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.