Update Europese industriestrategie 2020

Filter items
Nieuws
6 mei 2021

Na twee keer uitgesteld te zijn geweest publiceerde de Europese Commissie op 5 mei haar update van de EU-industriestrategie 2020 (“De industriestrategie 2020 actualiseren: naar een sterkere eengemaakte markt voor het herstel van Europa”).

De update is opgebouwd rond vijf grote delen:

 1. Waarom een update?
 2. Welke lessen zijn er geleerd?
 3. Hoe de veerkracht van de interne markt versterken?
 4. De aanpak van strategische afhankelijkheden en open strategische autonomie in de praktijk.
 5. Het versnellen van de groene en digitale transitie.

Het pakket omvat naast de mededeling zelf, drie staff working documents die de achtergrondanalyses bieden voor de mededeling, namelijk rond:

De update van de EU-industriestrategie legt een sterke focus op de linken tussen de industrie en de interne markt. De mededeling zelf gaat immers vergezeld met een lijvig staff working document van meer dan 200 pagina’s dat het jaarlijkse rapport over de eengemaakte markt voor 2021 moet voorstellen. Dit werkdocument bevat ook een identificatie van 14 ecosystemen en een analyse van hun behoeften en uitdagingen, alsook een overzicht van bestaande Europese initiatieven die enerzijds het herstel van de ecosystemen moet stimuleren en anderzijds de groene en digitale transitie moet realiseren. Daarnaast bevat het werkdocument een set van sleutelperformantieindicatoren (KPI’s) om de uitvoering van de strategie te monitoren.

Nieuw is ook de door de Commissie aangereikte analyse van de strategische afhankelijkheden en capaciteiten van de EU.  Een methode wordt aangereikt om mogelijke kwetsbaarheden in de Europese economie op te sporen en aan te pakken. Zo blijkt dat de EU voor 137 producten erg afhankelijk is van niet-EU landen. Voor een subgroep van 34 producten is de EU potentieel nog meer kwetsbaar door een laag potentieel aan verdere diversificatie en substitutie door EU-productie. Deze analyse werd toegespitst op zes strategische domeinen, nl. grondstoffen, batterijen, actieve farmaceutische ingrediënten, waterstof, halfgeleiders en cloud- en edge-technologieën.

Deze analyse van de strategische afhankelijkheden kadert in een breder debat rond ‘open strategische autonomie’. Het concept zelf wordt niet meer in twijfel getrokken en de invulling ervan gebeurt in hoofdzaak via een analytische focus op strategische afhankelijkheden. Daarmee lijkt de Europese Commissie zich op het eerste zicht in het midden te houden van de debatten over hoe en in welke mate Europa’s strategische autonomie versterkt dient te worden. De Commissie wil ook een toolbox uitbouwen om strategische afhankelijkheden te reduceren en voorkomen.

De inclusiviteit van industriële allianties, ook voor start-ups en KMO’s, wordt benadrukt in de update van de EU-industriestrategie. De Commissie geeft de domeinen aan waarin ze nieuwe allianties zou willen lanceren, nl. rond processoren en halfgeleidertechnologieën en rond industriële data, edge en cloud, en in overweging neemt, nl. in het domein van ruimtelanceerinrichtingen en van emissievrije luchtvaart.

Wat IPCEI betreft, stelt de mededeling dat de Commissie de inspanningen van de lidstaten zal blijven steunen om publieke middelen te poolen, en dat in domeinen waar de markt alleen geen doorbraakinnovatie kan opleveren.

De Commissie geeft in haar mededeling een horizontale plaats aan KMO’s en legt veel nadruk op het belang van een partnerschaps- en samenwerkingsaanpak.

Het laatste deel van de update van de EU-industriestrategie gaat in op het belang van de groene en digitale transitie en bevestigt reeds bestaande beleidsacties die mee moeten bijdragen aan de groene en digitale transitie van de EU-industrie. Aan bod komen zaken als de nationale Plannen voor Herstel en Veerkracht en de meerlandenprojecten, de mededingingsregels, duurzame financiering en sustainable corporate governance, het fit-for-55-pakket, CBAM, ETS, Horizon Europa, grondstoffen, data, AI, vaardigheden etc…

Meer informatie

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Europees Commissaris Thierry Breton bezoekt Leuvense onderzoekscentrum imec

  11 juni 2021

  De Europese halfgeleideralliantie zou "binnen enkele weken" een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd. De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 23

  11 juni 2021

  O.a. Industrieforum, Gigarant en bestrijding leegstand in steden.

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 juni 2021

  11 juni 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juni 2021)

  10 juni 2021

  O.a. vragen om uitleg over Open Science Vlaanderen, STEM-actieplan en nieuw instrument voor innovatiesteun.

 • Vlaamse hyperloop?

  10 juni 2021

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een Hyperloop netwerk. Zo zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol getransporteerd kunnen worden. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over belangrijke technologische troeven om een rol te spelen in het onderzoek hiernaar.