Vergadering Europese ministers van Onderzoek en Innovatie in Boekarest

Filter items
Nieuws
5 april 2019
België was, conform het Samenwerkingsakkoord inzake de EU en de toerbeurtregeling onder de regio’s, vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal van het Departement EWI, Johan Hanssens, die Minister Muyters verving tijdens deze Raadsvergadering in Boekarest.

Op 3 april vergaderden de Europese ministers bevoegd voor Onderzoek en Innovatie in Boekarest voor een informele vergadering van de Raad Concurrentievermogen (luik Onderzoek). Nadat op 27 maart de Raad de “common understanding” tussen het Roemeens Voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement rond Horizon Europa bevestigde, nodigde de Roemeense minister voor Onderzoek en Innovatie Nicolae Hurduc de ministers uit om van gedachten te wisselen over enerzijds het versterken en verspreiden van excellentie en anderzijds over een strategisch kader voor samenwerking rond de Zwarte Zee.

Rond Widening beklemtoonde Secretaris-Generaal van het departement EWI, Johan Hanssens, dat België het uiteindelijke compromis, in zijn geheel en als onderdeel van een pakket, steunt.

Het aanpakken van de kloof inzake Onderzoek en Innovatie, alsook het bepalen van de salarissen van onderzoekers, is echter vooral een verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten.

Maar België erkent dat de O&I-kloof ook een uitdaging is die samenwerking vereist tussen alle lidstaten. De Europese Commissie kan helpen door kadervoorwaarden te creëren. Ook het gebruik van de Structuurfondsen voor O&I doelen kan bijdragen aan het aanpakken van de kloof.

De nieuwe maatregelen onder Horizon Europa kunnen opnieuw een stap vooruit betekenen. Excellentie moet daarbij steeds het belangrijkste richtinggevende principe blijven.

In de discussie over de Zwarte Zee regio erkende België dat de ontwikkeling van duurzame blauwe groei rond de Zwarte Zee, zoals in andere Europese zeebekkens en ook in de Noordzee, een Europa-brede strategische planning met aandacht voor macro-regionale aspecten vereist.

 

 

Overig EU-nieuws deze week 

1. EU-publicatieblad

Het jaaroverzicht van de nieuwsberichten in het publicatieblad van de EU kunt u hier raadplegen. 
 

2. EU-Persberichten - Algemeen

 Het jaaroverzicht van de persberichten van de EU kunt u via deze link raadplegen.
 

3. EU-Persberichten - Macro-economische indicatoren

Het jaaroverzicht van de persberichten macro-economische indicatoren kunt u via deze link raadplegen.
 

4. EU-Documenten

5. Rollende agenda events

Voor een meer uitgebreide lijst van conferenties, zie onder meer http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events 
 

6. (Algemene) Publicaties

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Adviseur
02 - 553 21 01

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85