Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september

Filter items
Nieuws
7 augustus 2020

Augustus/September

Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De hoogte van het bedrag wordt deze keer bepaald op basis van de omzet van de onderneming.

Daarnaast wordt de handelshuurlening ook uitgebreid naar de eventsector. De beslissingen zijn tot stand gekomen na overleg met de sectoren.

Omzetdaling met 60% of meer

Om ondernemingen te helpen deze economische terugval te overleven, voert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een Vlaams beschermingmechanisme in. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5% is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15% ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50% van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Het beschermingsmechanisme kan logischerwijs pas na 30 september worden aangevraagd. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa.

Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

Handelshuurlening eventsector

De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Dat is nu zeker het geval voor ondernemingen in de eventsector. Zij huren gebouwen of loodsen om hun materiaal te stockeren.

Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro.

Achtergestelde leningen

We vragen ook aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen om nog een aanpassing te doen voor de toekenning van achtergestelde leningen. Start-ups, scale-ups en andere bedrijven kunnen zo’n lening aanvragen. Eén van de voorwaarden nu is dat het bedrijf op het moment van de aanvraag 80% van het personeel dat eind 2019 aanwezig was nog tewerkstelt of de 80% tewerkstelling opnieuw bereikt tegen eind 2020.

In de praktijk blijkt dat ondernemingen terughoudend zijn om de lening aan te vragen uit vrees dat dit hoge percentage en de korte termijn om dit te behalen, niet kan gerealiseerd worden. De Vlaamse regering laat PMV nu toe om meer tijd te geven aan ondernemingen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en om de minimumvoorwaarde te verlagen naar 60%.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Heel wat ondernemingen kennen een terugval door recente bijkomende corona veiligheidsmaatregelen. Zeker de eventsector beleeft moeilijke tijden.  Voor de periode 1 augustus tot 30 september komt er een Vlaams beschermingsmechanisme. Het mechanisme geldt voor ondernemingen die hun omzet in de periode augustus-september met 60% of meer zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het toegekende bedrag is deze keer afhankelijk van de omzet van de onderneming.”

Meer info 

Het Vlaams beschermingsmechanisme kan je online aanvragen vanaf oktober 2020. Schrijf je hier in voor de corona-update van VLAIO om meteen te weten wanneer de aanvraag wordt opengesteld. Via www.vlaio.be/beschermingsmechanisme lees je alles over deze subsidie. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Steun voor bouw dronefabriek in Oostende in kader van mijnenbestrijding

  11 september 2020

  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent 1 miljoen euro steun toe aan het bedrijf ECA Group in Oostende. Dat bedrijf bouwt een nieuwe dronefabriek. Het gaan om drones om mijnen te bestrijden. Dankzij nieuwe technologie kunnen zeemijnen vanop afstand gedetecteerd en onschadelijk gemaakt worden. In de nieuwe fabriek zullen 70 mensen tewerkgesteld worden.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (11 september 2020)

  11 september 2020

  O.a. 1,05 miljoen euro strategische transformatiesteun aan ECA Robotics Belgium bv in Oostende. 

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 september 2020

  11 september 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen presenteren duurzame toekomstvisie voor chemiesector

  Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen presenteren duurzame toekomstvisie voor chemiesector

  9 september 2020

  De overheden van Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben drie jaar geleden, in september 2017, een trilaterale chemiestrategie opgestart. Op een online event met deelname van de drie bevoegde ministers, onder wie minister Hilde Crevits, werd een tussentijdse balans opgemaakt.

 • Organisatoren evenementen kunnen terugbetaalbaar voorschot aanvragen

  Organisatoren evenementen kunnen terugbetaalbaar voorschot aanvragen

  7 september 2020

  Organisatoren van evenementen kunnen vanaf vandaag hun terugbetaalbaar voorschot aanvragen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits bekendgemaakt. Dit terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren creëert werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020.