Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

Filter items
Nieuws
23 januari 2023

Clausule

Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.

Wanneer er op dit ogenblik inbreuken worden vastgelegd, leggen malafide bedrijven te gemakkelijk de verantwoordelijkheid bij die onderaannemers. Ondanks de reeds bestaande aansprakelijkheid, laten (hoofd)aannemers contractueel opnemen dat zij niet verantwoordelijk zijn of niet op de hoogte zijn van de toestand van tewerkstelling van werknemers bij hun rechtstreekse onderaannemers. Door deze clausule op te nemen, kunnen zij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor illegale tewerkstelling bij hun rechtstreekse onderaannemers.

Minimale zorgvuldigheidsplicht

De Vlaamse Regering heeft zich voorgenomen om dergelijke misbruiken in de toekomst tegen te gaan, op te sporen en te sanctioneren. Zowel op het vlak van uitbuiting als van constructies die als doel hebben verantwoordelijkheid te ontlopen, wordt een nultolerantie gehanteerd. Zo zullen (hoofd)aannemers vanaf nu verplicht worden om een ‘minimale zorgvuldigheidsplicht’ na te leven.

Met de minimale zorgvuldigheidsplicht zullen (hoofd)aannemers bepaalde gegevens van rechtstreekse onderaannemers moeten laten aanbrengen om te staven dat zij voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Wanneer deze gegevens illegale tewerkstelling aan het licht brengen, of wanneer onvoldoende gegevens aanwezig zijn, wordt de (hoofd)aannemer verplicht om de onderaannemer op het matje te roepen. Als de onderaannemer vervolgens niet ingaat op deze vraag, is de (hoofd)aannemer verplicht om de Vlaamse sociale inspectie op de hoogte te stellen.

Welke gegevens onder deze minimale zorgvuldigheidsplicht vallen, wordt nu opgemaakt in samenspraak met de verschillende sectoren, zodat de nieuwe regelgeving in voege kan treden tegen de zomer van 2023.

Minister Brouns: 'Met de minimale zorgvuldigheidsplicht worden correcte ondernemingen gesterkt in het weren van malafide onderaannemers, maar ook aannemers die wel malafide intenties hebben, kunnen zo niet langer hun handen in onschuld wassen. Ik voel mij hier ook gesterkt door de steun van de werkgevers. We voeren deze strijd samen.’

(Volledig persbericht hieronder)

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  23 januari 2023

  In de publicatie “Een doctoraat en ondernemerschap” wordt het carrièrepad van ondernemerschap uitgelicht. De publicatie laat onderzoekers en stakeholders aan het woord over de wisselwerking tussen een doctoraat en ondernemerschap. De publicatie biedt eveneens een overzicht van de verschillende diensten en platformen in Vlaanderen die van nut kunnen zijn bij het opstarten en uitbouwen van een onderneming.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  20 januari 2023

  O.a. voordracht effectief en plaatsvervangend lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom.

   

 • EU-nieuws deze week | 14 - 20 januari 2023

  20 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (19 januari 2023)

  19 januari 2023

  O.a. vraag om uitleg over de Limburgse productiviteit en toegevoegde waarde en over het toenemende aantal faillissementen.