Vlaams Indicatorenboek 2019 nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
3 oktober 2019
Het Indicatorenboek 2019 houdt ook een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. Vanaf nu wordt het Indicatorenboek immers uitsluitend in een interactieve bevragingsmode elektronisch aangeboden.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het 9e Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie is beschikbaar.

Het bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen.

Het werk actualiseert de tijdsreeksen uit de vorige Indicatorenboeken en breidt ze verder uit.

Aldus ontstaat een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht van de Vlaamse bestedingen voor en resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

> De gedetailleerde 2019 editie is nu volledig interactief te raadplegen op de website www.vlaamsindicatorenboek.be 

> De volledige pdf-versie is te downloaden via de publicatiedatabank

Conclusie uit de nota (volledige nota onderaan te downloaden)

"In lijn met de stijgende trend in de GERD-cijfers over de voorbije jaren tonen de meest recente berekeningen voor de periode 2016-2017 aan dat deze evolutie zich verder doorzet, zowel in de publieke als in de private sector. Wanneer we de totale GERD-cijfers als percentage van het BBPR bekijken, zien we in 2016 en 2017 een verdere stijging ten opzichte van 2015. Met een O&O-intensiteit van 2,89% in 2017 zit Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde. Zowel de BERD/BBPR als de nonBERD/BBPR-ratio vertonen een mooie evolutie. De 3%-norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen."

We zien dat daarbij het Vlaamse percentage van de O&O-uitgaven door private financiering ver boven het EU-gemiddelde ligt. Bovendien zit de verhouding van private financiering tot BBPR voor 2017 in de lift, met een niveau van 2,16% van het BBPR. Vlaanderen heeft dus de 2%-dimensie van de 3%-norm bereikt, meer bepaald dat minstens 2% van de O&O-uitgaven door de private sector moet gefinancierd worden. De norm om 1% van het BBPR publiek te financieren noodzaakt wel nog wat verdere inspanningen. Algemeen kunnen we stellen dat het volgehouden Vlaamse O&O- en innovatiebeleid zijn vruchten afwerpt." 

 
BijlageGrootte
Nota Vlaams Indicatorenboek WTI 2019 69.32 KB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  17 januari 2021

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  16 januari 2021

  Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits stelt het beleidsplan bio-economie voor. Op basis van biologisch afval bruikbare producten maken voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of de farmaceutische sector, zal een van de prioriteiten worden om onze economie circulair te maken. Het plan legt de nadruk op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. In totaal wordt hiervoor in 10 miljoen euro voorzien.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  15 januari 2021

  O.a. uitvoeringsbesluit E-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en werkingstoelage Syntra.

 • EU-nieuws deze week | 11 - 15 januari 2021

  15 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 2

  Schriftelijke vragen deze week | week 2

  15 januari 2021

  O.a. bijsturing Strategische transformatiesteun (STS), onderzoek kweekvlees en terugbetaling coronahinderpremie Brugse koetsiers.