Vlaams Indicatorenboek 2019 nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
3 oktober 2019
Het Indicatorenboek 2019 houdt ook een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. Vanaf nu wordt het Indicatorenboek immers uitsluitend in een interactieve bevragingsmode elektronisch aangeboden.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het 9e Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie is beschikbaar.

Het bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen.

Het werk actualiseert de tijdsreeksen uit de vorige Indicatorenboeken en breidt ze verder uit.

Aldus ontstaat een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht van de Vlaamse bestedingen voor en resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

> De gedetailleerde 2019 editie is nu volledig interactief te raadplegen op de website www.vlaamsindicatorenboek.be 

> De volledige pdf-versie is te downloaden via de publicatiedatabank

Conclusie uit de nota (volledige nota onderaan te downloaden)

"In lijn met de stijgende trend in de GERD-cijfers over de voorbije jaren tonen de meest recente berekeningen voor de periode 2016-2017 aan dat deze evolutie zich verder doorzet, zowel in de publieke als in de private sector. Wanneer we de totale GERD-cijfers als percentage van het BBPR bekijken, zien we in 2016 en 2017 een verdere stijging ten opzichte van 2015. Met een O&O-intensiteit van 2,89% in 2017 zit Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde. Zowel de BERD/BBPR als de nonBERD/BBPR-ratio vertonen een mooie evolutie. De 3%-norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen."

We zien dat daarbij het Vlaamse percentage van de O&O-uitgaven door private financiering ver boven het EU-gemiddelde ligt. Bovendien zit de verhouding van private financiering tot BBPR voor 2017 in de lift, met een niveau van 2,16% van het BBPR. Vlaanderen heeft dus de 2%-dimensie van de 3%-norm bereikt, meer bepaald dat minstens 2% van de O&O-uitgaven door de private sector moet gefinancierd worden. De norm om 1% van het BBPR publiek te financieren noodzaakt wel nog wat verdere inspanningen. Algemeen kunnen we stellen dat het volgehouden Vlaamse O&O- en innovatiebeleid zijn vruchten afwerpt." 

 
BijlageGrootte
Nota Vlaams Indicatorenboek WTI 2019 69.32 KB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42

Meer nieuws

 • Eerste bijeenkomst stuurgroep Artificiële Intelligentie

  Eerste bijeenkomst stuurgroep Artificiële Intelligentie

  9 december 2019

  Op 9 december kwam de stuurgroep Artificiële Intelligentie voor de eerste maal bijeen in aanwezigheid van minister Crevits. De stuurgroep bestaat uit hooggeplaatste personen uit het onderzoeks- en de bedrijfswereld. Deze stuurgroep moet de uitvoering van het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie in goede banen leiden.

 • Opleidingen AI en Cybersecurity: 17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6,4 miljoen euro

  Opleidingen AI en Cybersecurity: 17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6,4 miljoen euro

  9 december 2019

  Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 17 projecten voor opleidingen in artificiële intelligentie goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe oproep gelanceerd ter waarde van 6.4 miljoen euro om het opleidingsaanbod rond AI en CS in Vlaanderen een boost te geven. Daarbij gaat prioritair de aandacht naar KMO’s die tot 80.000 euro ter beschikking kunnen krijgen voor opleidingen in 21ste -eeuwse vaardigheden.

 • Universiteiten slaan de handen in elkaar voor nieuw Kenniscentrum Data en Maatschappij

  9 december 2019

  In het kader van het Vlaams Beleidsplan AI slaan onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, de KU Leuven en de VUB de handen in elkaar om een nieuw Kenniscentrum Data en Maatschappij op te richten. Dat moet zich vooral focussen op ethische en juridische vragen rond artificiële intelligentie. Het Kenniscentrum krijgt in het kader van het AI-beleidsplan een jaarlijks budget van 750.000 euro. Het centrum werd gisteren officieel gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits.

 • Gepersonaliseerde geneeskunde: lancering online databank regionale activiteiten

  7 december 2019

  SAPHIRe, het Europese coördinatie en ondersteuningsproject dat als doel heeft de uitrol van gepersonaliseerde geneeskunde in regio’s te stimuleren, lanceerde onlangs zijn “Observatory”. De Observatory is een online databank dat een overzicht geeft van de regionale activiteiten rond gepersonaliseerde geneeskunde. 

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 2 - 6 december 2019

  6 december 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.