Vlaams Indicatorenboek 2019 nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
3 oktober 2019
Het Indicatorenboek 2019 houdt ook een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. Vanaf nu wordt het Indicatorenboek immers uitsluitend in een interactieve bevragingsmode elektronisch aangeboden.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het 9e Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie is beschikbaar.

Het bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen.

Het werk actualiseert de tijdsreeksen uit de vorige Indicatorenboeken en breidt ze verder uit.

Aldus ontstaat een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht van de Vlaamse bestedingen voor en resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

> De gedetailleerde 2019 editie is nu volledig interactief te raadplegen op de website www.vlaamsindicatorenboek.be 

> De volledige pdf-versie is te downloaden via de publicatiedatabank

Conclusie uit de nota (volledige nota onderaan te downloaden)

"In lijn met de stijgende trend in de GERD-cijfers over de voorbije jaren tonen de meest recente berekeningen voor de periode 2016-2017 aan dat deze evolutie zich verder doorzet, zowel in de publieke als in de private sector. Wanneer we de totale GERD-cijfers als percentage van het BBPR bekijken, zien we in 2016 en 2017 een verdere stijging ten opzichte van 2015. Met een O&O-intensiteit van 2,89% in 2017 zit Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde. Zowel de BERD/BBPR als de nonBERD/BBPR-ratio vertonen een mooie evolutie. De 3%-norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen."

We zien dat daarbij het Vlaamse percentage van de O&O-uitgaven door private financiering ver boven het EU-gemiddelde ligt. Bovendien zit de verhouding van private financiering tot BBPR voor 2017 in de lift, met een niveau van 2,16% van het BBPR. Vlaanderen heeft dus de 2%-dimensie van de 3%-norm bereikt, meer bepaald dat minstens 2% van de O&O-uitgaven door de private sector moet gefinancierd worden. De norm om 1% van het BBPR publiek te financieren noodzaakt wel nog wat verdere inspanningen. Algemeen kunnen we stellen dat het volgehouden Vlaamse O&O- en innovatiebeleid zijn vruchten afwerpt." 

 
BijlageGrootte
Nota Vlaams Indicatorenboek WTI 2019 69.32 KB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 20 - 31 juli 2020

  24 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Europese Raad bereikt akkoord over meerjarenbegroting en herstelfonds

  21 juli 2020

  Na vier dagen en vier nachten onderhandelen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt over de volgende meerjarenbegroting tot 2027 en een coronaherstelfonds, samen goed voor zowat 1.800 miljard euro.

 • Voorstelling rapporten economische en maatschappelijke relancecomités

  20 juli 2020

  De Vlaamse Regering installeerde na het uitbreken van de coronacrisis twee relancecomités: een economisch en een maatschappelijk. Beide comités presenteerden vorige week hun definitieve rapporten. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 juli 2020)

  17 juli 2020

  O.a. COVID-19: terugbetaalbaar voorschot evenementensector, overheveling Vlaams Energiebedrijf (VEB) naar beleidsdomein Omgeving, thematische oproep COVID-19 bij het FWO en Open Science beleid voor Vlaanderen en de Flemish Open Science Board (FOSB).

 • EU-nieuws deze week | 13 - 17 juli 2020

  17 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.