Vlaams minister van Innovatie zet Vlaanderen op spoor van Cleantech

Filter items
Nieuws
20 april 2010

Op 19 april 2010 hield minister van Innovatie Ingrid Lieten de vzw I-Cleantech Vlaanderen boven de doopvont. Dat gebeurde op een internationaal congres in Brugge over Innovatie voor Duurzame Productie georganiseerd door VITO. De vzw zal zich richten op het aantrekken en stimuleren van schone technologie in Vlaanderen.

Cleantech

Cleantech staat voor ‘Clean Technology’ ofwel schone en zuivere technologie. Het is een verzamelnaam van producten, diensten en processen die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact ervan minimaliseren. Cleantech bestaat uit vier onderdelen:

  • energie (wind- en waterkracht, photovoltaics, brandstofcellen,…);
  • transport en mobiliteit (batterijtechnologie, voertuigen op alternatieve brandstoffen,…);
  • materialen en gebouwen (duurzaam bouwen, materiaalrecyclage, afvalvoorkoming en -verwerking,…);
  • water (biologische waterzuivering, waterrecyclage,…).

Ingrid Lieten: “De keuze van Vlaanderen voor schone en zuivere technologie (Cleantech) is een stap in het ontwikkelen van een nieuwe economie en het creëren van nieuwe, duurzame jobs. De toenemende aandacht voor milieu en gezondheid is een trend die gelukkig niet meer te stuiten valt, en het is belangrijk voor Vlaanderen om mee te zijn met die trend. Alleen op die manier kunnen we nieuwe jobs en bedrijven creëren. Daarom richt ik de vzw I-Cleantech Vlaanderen op die zich zal toespitsen op zowel het aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders als op het stimuleren van de eigen Vlaamse Cleantech-sector.”

I-Cleantech Vlaanderen

De wereldwijde evolutie naar Cleantech is een feit. Ook in Vlaanderen lopen op dit moment reeds verschillende Cleantech initiatieven bij onder andere UNIZO, VOKA, universiteiten en hogescholen, provinciebesturen, LRM,… De vzw I-Cleantech moet zorgen voor uniformiteit en een gemeenschappelijke focus voor al deze initiatieven.

Doelstellingen en structuur

De vzw I-Cleantech Vlaanderen - de 'I' staat voor 'Innovatie' - heeft als opdracht: internationalisering van Cleantech in Vlaanderen (aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders, netwerkinitiatieven, samenwerking met andere regio’s), opzetten van vernieuwende projecten, visieontwikkeling, stimuleren van ondernemerschap

De vzw zal daarbij dienst doen als een koepelstructuur die bestaat uit drie pijlers:

1) Industriële pijler: Vandaag richt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de Flanders Cleantech Association (FCA) op. Dit is een open initiatief met industrie, KMO’s, overheden, kennisinstellingen en financiële organismen (LRM, PMV,…). Het doel is dubbel: enerzijds een gestructureerde netwerking organiseren tussen alle betrokken partners, en anderzijds een inventarisatie maken van de Cleantech-sector. Ook zal hier de internationalisering van de sector georganiseerd worden.

2) Kennispijler: Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werkt momenteel reeds onder de vleugels van VITO en zal de industrie en kennisinstellingen samenbrengen rond cleantech-onderzoek. Het MIP zal de inhoud van het onderzoek afstemmen met de VRWI-regiegroep voor Energie en Milieu.

3) Publieke pijler: Het is belangrijk dat we het brede publiek sensibiliseren over het belang van de transformatie naar een duurzame economie. Dat zal gebeuren door middel van de Flanders Transition Arena. De FTA zal dus het draagvlak voor de transformatiegedachte in onze samenleving moeten vergroten. 

Regionale initiatieven

Naast een actieprogramma op Vlaams niveau zal er ook plaats zijn voor regionale actie. De vijf provincies krijgen daarom de mogelijkheid om naar eigen wens en draagkracht acties te ontwikkelen binnen het Vlaamse kader. De provincie Limburg is alvast van start gegaan. Daar werd op 1 april 2010 het Limburgs Cleantech Forum opgestart met als partners LRM, het provinciebestuur, gemeentebesturen, UHasselt en de Limburgse hogescholen. De vzw I-Cleantech Vlaanderen zal een overkoepelend platform bieden aan de initiatieven die plaatsvinden in de provincies. De bedoeling is zeker ook de provinciegrenzen te overschrijden. 

De centrale werking van I-Cleantech Vlaanderen en het Limburgse initiatief zullen een vaste stek krijgen in Houthalen-Helchteren. Dit omwille van het traject dat in Limburg reeds werd afgelegd in de Cleantech. 

Financiering

De vzw zal operationeel moeten zijn vanaf september 2010. De Vlaamse overheid voorziet voor de werking van de koepelstructuur jaarlijks 1,2 miljoen euro. Voor de kennispijler MIP II werd bijna 5 miljoen euro opzijgezet dit jaar.

Meer info

www.fca.be
www.mipvlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets