Vlaamse administratie: Task Force EU-investeringsinstrumenten

Filter items
Nieuws
22 juni 2020

Onder leiding van minister-president Jan Jambon kwam de Task Force EU-investeringsinstrumenten een eerste maal samen op het kabinet op het Martelarenplein. De minister-president benadrukte het belang van het door de Vlaamse administratie maximaal ondersteunen van de Vlaamse actoren in hun inspanningen om Europese financiering te verwerven.

Ingevolge de coronacrisis werden de Europese financieringskanalen immers aanzienlijk uitgebreid en budgettair versterkt. Ook Vlaanderen moet daaruit voordeel halen. 

Door middel van nieuwe fondsen, de openstelling van bestaande fondsen, bijkomende flexibiliteit in structuur- en investeringsfondsen, garantiefondsen en een aantal monetaire maatregelen wil de EU het hoofd bieden aan deze medische en socio-economische crisis die de EU treft.

Daarnaast kwam de Europese Commissie op 27 mei met een herstelplan waarin nieuwe instrumenten worden opgezet en tal van bestaande instrumenten worden uitgebreid en deed zij een aangepast voorstel voor de Europese meerjarenbegroting.

De Vlaamse regering wil dat de Vlaamse actoren de opportuniteiten binnen de Europese financieringsvehikels en fondsen voluit kunnen benutten. De Vlaamse administratie zal hen daartoe maximaal bijstaan.

Een Task force onder leiding van minister-president Jan Jambon, samengesteld uit de leden van de Kern en leidend ambtenaren uit alle beleidsdomeinen, zal de inspanningen strategisch opvolgen.

De Taskforce EU-Investeringsinstrumenten brengt de Europese investeringsvehikels in kaart, detecteert opportuniteiten en werkt een strategie uit om maximaal Europese middelen aan te snijden voor zowel publieke als private Vlaamse investeringen.

U vindt de mededeling aan de Vlaamse Regering hieronder.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juli 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juli 2020)

  10 juli 2020

  O.a. goedkeuring visienota 'Vlaanderen als aantrekkingspool voor start-ups en innovatief ondernemend talent', omvorming imec.istart Fund naar een evergreen structuur en COVID-19 steun voor aardappeltelers, sierteelthouders en taxi-, autobus- en autocarsector.

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • EU-nieuws deze week | 6 - 10 juli 2020

  10 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.