Vlaamse Regering investeert fors in innovatie

Filter items
Nieuws
2 mei 2011

Vandaag nam de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, drie beslissingen om meer te investeren in wetenschap en innovatie. Ten eerste verhoogt het budget Innovatie nog in 2011 met 65 miljoen euro. Ten tweede voorziet de Regering 97 miljoen euro om onderzoeksprojecten bij het IWT te stimuleren. En ten derde nam de Regering een beslissing over een minimaal groeitraject voor het budget Innovatie tot en met 2014.


1. Budget Wetenschap en Innovatie in 2011 verhoogt met 65 miljoen euro

De Vlaamse regering besliste, op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, om nog dit jaar 65 miljoen euro extra te investeren in Wetenschap en Innovatie.

Het bijkomende budget van 65 miljoen euro zal onder andere dienen om te investeren in onderzoekers en basisonderzoek, onderzoekscentra, onderzoeksprojecten van bedrijven en maatschappelijk belangrijke onderzoeksprojecten.

Deze Vlaamse Regering staat dus meer dan ooit achter de doelstellingen uit het regeerakkoord, ViA en Pact 2020 om 1% van het bruto regionaal product te besteden aan O&O. In 2010 bedroeg dit percentage 0,71% en door de oorspronkelijk voorziene  besparingen zou dit percentage in 2011 dalen naar 0,67%. Het vandaag besliste extra budget van 65 miljoen euro maakt deze daling ongedaan.


2. 97 miljoen euro om onderzoeksprojecten bij IWT te stimuleren

De Vlaamse Regering besliste eveneens vandaag, op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, om 97 miljoen euro vrij te maken voor het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) om de in het verleden aangegane engagementen voor onderzoeksprojecten te kunnen financieren.


3. Meerjarentraject voor budget Innovatie

Naast een verhoging van de betaalkredieten bij het IWT met 97 miljoen euro en de aanzienlijke verhoging van het budget 2011 voor O&O met 65 miljoen euro, werd vandaag ook een beslissing genomen over een meerjarentraject voor O&O.

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over een minimaal groeipad voor deze legislatuur. Concreet zal het budget voor O&O in 2012 verhogen met minimaal 60 miljoen euro. In 2013 komt daar bovenop nog eens minimaal 70 miljoen euro bij (dus minimaal 130 miljoen euro meer dan in 2011). En in 2014 komt daar opnieuw minimaal 70 miljoen euro bij. Vanaf 2014 is er dus jaarlijks een structurele verhoging van het budget O&O met minimaal 200 miljoen euro ten opzichte van 2011.

Dit betekent dat tussen 2012 en 2014 maar liefst minimaal 390 miljoen euro extra voorzien wordt voor O&O. Indien de economische activiteit meezit, en de Vlaamse overheid ook meer ontvangsten zal hebben, kan dat groeipad nog opgetrokken worden.


Hieronder vindt u het volledige persbericht.
Persmededeling_Vlaamse Regering investeert fors in innovatie

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets