Vlaamse Regering versterkt Made Different programma: 2,02 miljoen euro voor de ‘maakindustrie’

Filter items
Nieuws
16 mei 2014

Nieuwe markten, nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën, nieuwe maatschappelijke noden… : de maakindustrie in ons land staat voor een aantal stevige uitdagingen. Een grondige aanpak is nodig om onze bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister-president Kris Peeters vandaag, vrijdag 16 mei, beslist om het “Made Different” programma voor de industrie verder te versterken tot eind 2015 én tegelijk te voorzien in een verruiming van het opzet. Behalve een focus op de technologische maakindustrie, wordt het opzet verruimd naar de textielindustrie, de hout- en meubelindustrie en de voedingsnijverheid. Er wordt een subsidie voorzien van 2,02 miljoen euro.

De trekkers van Made Different zijn de koepelorganisaties Agoria, Fedustria en Fevia. De doelstelling van Made Different is om op langere termijn 100 bedrijven in de Vlaamse industrie volledig om te vormen tot Fabrieken van de Toekomst, 1000 bedrijven een stap te laten zetten in die richting, en minstens 10 nieuwe ‘waardeketens’ te initiëren. Made Different zal ook een belangrijk rol spelen in de verspreiding van kennis vanuit het strategische onderzoekscentrum voor de maakindustrie.

Nieuwe uitdagingen voor de maakindustrie

Nieuwe markten, nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën, nieuwe maatschappelijke eisen, … de maakindustrie in ons land staat voor een aantal stevige uitdagingen. Een grondige aanpak is nodig om onze bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Dat betekent:

  • Het energie- en materiaalverbruik en de uitstoot verminderen;
  • Zorgen voor een state-of-the-art productieapparaat;
  • De betrokkenheid, creativiteit en autonomie van de medewerkers verhogen;
  • Producten maken met een hogere toegevoegde waarde;
  • Snel inspelen op een voortdurend veranderende marktvraag.

De doelgroep van het verruimde Made Different programma vinden we in hoofdzaak terug in de technologische industrie, de textielindustrie, de hout- en meubelindustrie en de voedingsnijverheid.

“Een competitieve en productieve industrie is van cruciaal belang voor de innovatiekracht en welvaart van Vlaanderen. In Vlaanderen spreken we van ongeveer 375.000 directe jobs die staan voor 14% van de totale werkgelegenheid en 16% van de bruto toegevoegde waarde”, aldus minister-president Peeters.

Nieuw Industrieel Beleid

In het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) ondersteunt de Vlaamse regering vandaag reeds de industriële sectoren via een 27-tal pilootprojecten om industriële bedrijven te transformeren tot Fabrieken van de Toekomst. Binnen dit kader werd door Agoria een belangrijke aanzet gegeven voor een globale aanpak onder de noemer ‘Made Different’. Met de verschillende projecten worden bedrijven begeleid om verbeteringen te realiseren op het vlak van productiemiddelen, productontwikkeling, digitalisering, netwerking, eco-productie... De veranderingen zijn zowel technologisch, organisatorisch, als op het vlak van arbeidsinzet.

Made Different-programma

Wat begonnen is als een zoekproces, zal nu evolueren naar een geïntegreerde dienstverlening. Om de ingezette dynamiek te behouden én te versterken wordt het Made Different programma versterkt en wordt het opzet verruimd, met Agoria, Fedustria en Fevia als trekkers. Dit in eerste instantie door uitbreiding van de doelgroep van de technologische maakindustrie naar de ruimere maakindustrie met de textielindustrie, de hout- en meubelindustrie en de voedingsnijverheid. Hiermee wordt meteen een krachtig impuls gegeven aan een omschakeling van een projectmatige werking naar een programmatorische en cross-sectorale aanpak.

Het verruimde Made Different programma focust op een verderzetting van 6 projecten, en op de verdere implementatie van reeds afgeronde of nog lopende pilootprojecten. Er wordt een subsidie voorzien van 2,02 miljoen euro. Bovendien zal het Made Different programma, zoals voorzien in het SALK-uitvoeringsprogramma, een sleutelrol spelen in de laagdrempelige valorisatie van de onderzoeksresultaten van de SOC Maakindustrie.

“De finaliteit en visie van het Made Different programma is om op langere termijn 100 bedrijven in de Vlaamse industrie volledig om te vormen tot Fabrieken van de Toekomst, 1000 bedrijven een stap te laten zetten in één of meerdere transformaties en minstens 10 nieuwe waardeketens te initiëren”, aldus minister-president Peeters.

Tegen eind 2015 volgt een grondige evaluatie.

Algemene persinformatie

Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters, 02 552 60 12, luc.deseranno@vlaanderen.be

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets