Vlaanderen in Actie. Atelier Innovatie

Filter items
Nieuws
5 december 2008

In december 2007 riep de Vlaamse Regering 300 toonaangevende figuren uit de openbare- en privésector (Captains of society) samen. Zij formuleerden de ambitieuze doelstellingen voor de thema's binnen het project 'Vlaanderen in Actie'.

'Vlaanderen in Actie' is het project van de Vlaamse Regering om de troeven van Vlaanderen te versterken. Dankzij ons talent, onze ligging, een internationale ingesteldheid en onze zin voor innovatie kunnen we in Europa aan de top staan. Verschillende projecten van de Vlaamse Regering moeten dit ondersteunen.

Op vier ateliers in 2008 worden de eerste thema's inhoudelijk uitgewerkt:

  • Talent
  • Logistiek en Mobiliteit
  • Internationalisering
  • Innovatie

Onder leiding van een ViA-expert zoekt de Vlaamse Regering samen met de belanghebbenden naar de maatregelen die nodig zijn om bovenstaande doelstellingen te halen.

ViA Atelier Innovatie

Gisteren, 4 november 2008 had het laatste 'Vlaanderen in Actie-atelier' plaats.

Als een kleine regio zoals Vlaanderen in 2020 bij de top wil horen, moeten we inzetten op een beperkt aantal sectoren waarin we extra inspanningen doen en waarin we nu al over veel troeven beschikken. Dat was het uitgangspunt van ruim 200 'captains of industry' en 'captains of society' die verzamelden in het Pand in Gent om na te denken over innovatie.

Zij formuleerden enkele innovatiespeerpunten:

  • door onderzoek en ontwikkeling de toepassing van ICT in de gezondheidszorg zo uitbouwen dat er een groot economisch voordeel wordt aan verbonden;
  • de sterkte van 'translationeel onderzoek', dit is systematisch vertaalwerk, heen en weer, tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, ontwikkelen;
  • in het cluster nieuwe materialen, milieu en energie de kennis van Vlaanderen benutten om koploper te worden in bijvoorbeeld zero-energiegebouwen (passiefgebouwen die daarenboven hun eigen energie produceren) en in slimme elektriciteitsdistributie.

Lees het volledige verslag van het Atelier Innovatie.

Lees meer

www.vlaandereninactie.be

U kunt hier ook de positioneringspaper "Innovatie: ambitie voor en door innovatie" van prof. Koen Debackere, ViA-expert van het atelier, downloaden.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets