Vlaanderen legt modaliteiten vast van jobbonus plus en transitiepremie

Filter items
Nieuws
18 november 2022

Op de jaarlijkse Dag van de Ondernemer, die al voor het negende jaar op rij georganiseerd wordt, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Werk en Economie Jo Brouns haar goedkeuring gegeven aan de ‘jobbonus plus’ en de uitbreiding van de ‘transitiepremie’. Met deze maatregelen wil minister Brouns Vlamingen stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten.

Jobbonus plus

De jobbonus plus is er voor loontrekkenden die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen en beslissen om de stap naar voltijds ondernemerschap te zetten. Zij zullen twee keer een som van 600 euro ontvangen: de eerste keer wanneer ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze een jaar na start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep.

Wie in aanmerking komt voor een jobbonus plus, zal vanaf voorjaar 2023 een brief ontvangen met instructies om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Deze procedure is hetzelfde als bij de jobbonus.  

Burgers die de stap naar ondernemerschap in hoofdberoep maken, ontvangen de jobbonus plus als financiële stimulans. In het jaar dat mensen de overstap maken van werknemer met een laag inkomen naar voltijds ondernemerschap komen ze in aanmerking voor een jobbonus en een jobbonus plus. Zo’n 12.000 Vlamingen komen in aanmerking voor de jobbonus plus.

Uitbreiding transitiepremie naar niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

De transitiepremie is  een financiële prikkel voor werkzoekenden die de stap naar het ondernemerschap willen zetten. Tot voor kort konden alleen werkzoekenden die een uitkering (werkloosheidsuitkering, leefloon of ziekte-uitkering) ontvingen een beroep doen op deze maatregel.

Na de definitieve goedkeuring op de Vlaamse Regering van afgelopen vrijdag, komen vanaf 1 december 2022 nu ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (die minimum zes maanden zijn ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende) in aanmerking voor de transitiepremie.

(Volledig persbericht onderaan te downloaden)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.