Vlaanderen verhoogt inspanningen voor invoering elektrische wagen

Filter items
Nieuws
14 september 2010

Vandaag organiseert de Bond Beter Leefmilieu in Brussel de conferentie ‘Elektrische Mobiliteit’ en stelt daar een rapport voor over de ‘Uitdagingen voor Elektrische Mobiliteit’. Naar aanleiding daarvan maakt minister van Innovatie Ingrid Lieten bekend dat zij 30 miljoen euro investeert om de invoering van elektrische voertuigen te ondersteunen. Tot slot roept ze op om te komen tot een Vlaams Actieplan Elektrische Mobiliteit om zo de vele inspanningen die nu reeds geleverd worden te coördineren.

Eerst en vooral geeft minister Lieten aan dat de inspanningen op het vlak van Innovatie nog verhoogd worden.
In juli maakte minister Lieten reeds bekend dat zij 12 miljoen euro zal investeren in de Proeftuin Elektrische Voertuigen. Doelstelling hiervan is om te onderzoeken hoe de invoering van elektrische en hybride voertuigen kan ondersteund worden. Eerder in mei werd ook al bekend gemaakt dat minister Lieten 1,7 miljoen euro uittrekt voor steun aan een samenwerking tussen Volvo Cars Gent en Flanders’ Drive om het productieproces van hybride en elektrische wagens in een traditionele autofabriek te vereenvoudigen.

Daarbovenop kondigt Lieten nieuwe inspanningen aan voor een bedrag van ongeveer 17,25 miljoen euro. Zo zal gelijklopend met de proeftuin het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) projecten steunen die inzetten op elektrische voertuigen. Het IWT hiervoor zo’n 5 miljoen euro subsidies.
Tot slot trekt Flanders’ Drive 12,25 miljoen euro uit om te investeren in projecten die de technologie achter de elektrische wagens op punt moet stellen. De overeenkomsten met geïnteresseerde partners worden nu finaal op punt gesteld zodat deze projecten snel van start kunnen gaan.

Minister Lieten: “De omschakeling naar elektrische voertuigen kan een oplossing bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, de dreigende uitputting van oliereserves, gezondheidsproblemen als gevolg van fijn stof door verbrandingsmotoren,… Het zal belangrijk zijn om verschillende elementen zoals de duurzame opwekking van energie, een slim elektriciteitsnet en de invoering van elektrische voertuigen goed op elkaar af te stemmen.
Ik stel ook vast dat er vandaag reeds bijzonder veel inspanningen geleverd worden in deze sector, maar dat er te weinig afstemming en coördinatie is. Daarom wil ik met de Vlaamse regering werk maken van een Vlaams Actieplan Elektrische Voertuigen. De invoering van elektrische voertuigen die gebruik maken van duurzame energie vereist namelijk de gecoördineerde inzet van verschillende ministers. Het zal trouwens nodig zijn dat de andere overheden ook aan een Actieplan werken, zodat we deze naast elkaar kunnen leggen en op elkaar afstemmen.”

De vier hoofdthema’s die in het rapport van de BBL aan bod komen zijn voor Lieten een goede leidraad om dergelijk Actieplan op te stellen. Dat zijn namelijk: Mobiliteit, Technologie, Energie en Industriële Ontwikkeling.
De Proeftuin Elektrische Voertuigen zal als belangrijke insteek dienen voor een dergelijk Actieplan.


De toespraak van Minister Lieten is voorzien omstreeks 16.25u.

Persinfo:
Robbie Scaut, woordvoerder viceminister-president Ingrid Lieten
0476 32 73 54 - robbie.scaut@vlaanderen.bewww.ingridlieten.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets