Vlaanderen wil haar kennis beter beschermen tegen ongewenste aanwendingen

Filter items
Nieuws
9 november 2022

Technologie en kennis vormen alsmaar vaker de inzet van geopolitieke conflicten en het beschermen van deze kennis wordt dan ook steeds belangrijker. Op initiatief van minister van Innovatie Jo Brouns worden daarom samen met minister-president en minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Onderwijs Ben Weyts, concrete stappen gezet met een plan om het beleid rond kennisveiligheid te moderniseren en scherp te stellen. Het doel is om internationale samenwerking te versterken maar op een verantwoorde en voorzichtige wijze.

De geopolitieke verhoudingen zijn in deze wereld drastisch herschikt. Terwijl de banden met enkele landen meer en meer onder spanning komen te staan, evolueert ook de globale economie, waarbij de inzet op en het belang van kennis en technologie steeds belangrijker wordt. Denk daarbij aan een samenwerking tussen Vlaamse en buitenlandse universiteiten, waarbij doelbewust wetenschappers worden ingezet om strategische kennis te vergaren bij ons.

Deze onzekere tijden vereisen een uitgebalanceerd kennisveiligheidsbeleid opdat internationale samenwerking kan blijven doorgaan in een sfeer van vertrouwen. Meer en meer (niet-EU-)landen beschouwen Wetenschap en Innovatie als een onderdeel van hun buitenlands beleid met economische en zelfs militaire doelstellingen. Dit betekent dat Vlaanderen niet kan achterblijven met het uitrollen van een eigen kennisveiligheidsbeleid.

Naar een Vlaams kennisveiligheidsbeleid

Het uitrollen van zo’n allesomvattend beleid in Vlaanderen bestaat uit verschillende stappen die zullen worden ingevuld en in de praktijk gebracht in de schoot van een werkgroep Kennisveiligheid, dat een samenwerking is tussen de bevoegde administraties, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daar zullen verschillende belanghebbenden een overkoepelend kader creëren om veiligheid te garanderen.

Concrete thema’s op de agenda betreffen onder andere de gewenste functionaliteiten van een Vlaams kennisveiligheidsloket, de inhoud en vorm van bewustwordingscampagnes, de samenwerking en kennisdeling en bewaking met andere overheden, het opvolgen van Europese voorstellen voor gedragscodes, richtlijnen en procedures, en het vormen van kwaliteitscontrole en opvolging.

Een overkoepelende leidraad moet kennisactoren een kader bieden om in hun eigen instelling aangepaste procedures op te stellen. Een advies- en expertiseloket kan hen bijstaan in de dagelijkse praktijk. Campagnes dienen individuele kenniswerkers te wijzen op de mogelijke risico’s en hoe deze te beperken. Overleg en samenwerking met andere overheden in België is eveneens voorzien, in het bijzonder met de Veiligheid van de Staat. Mogelijke risico’s voor kennisveiligheid in Vlaanderen regelmatig in kaart brengen kan helpen om evoluties goed op te volgen, en bij te sturen wanneer nodig. Uiteraard is er ook afstemming op de recente initiatieven van de Europese Commissie en van onze buurlanden. Zo kwam Nederland vorig jaar met een gelijkaardige leidraad waar Vlaanderen inspiratie uit kan putten. Vlaanderen zal ook contact opnemen met onze Noorderburen om good practices te delen.

Samen met de Europese Commissie en de Europese lidstaten volgt de Vlaamse overheid de evoluties ter zake op. Want in andere Europese landen staat het thema van kennisveiligheid ook hoog op de agenda. Vandaar dat Vlaanderen wenst te leren uit de ervaringen van andere landen en deelneemt aan Europese initiatieven. Onze Noorderburen zijn daarin een uitgelezen gesprekspartner met een uitgewerkt Nederlands kennisveiligheidsbeleid.

(Persbericht en mededeling aan de Vlaamse Regering hieronder)

Herbekijk hieronder de actuele vraag aan minister Brouns over Vlaanderen dat strategische kennis en technologie beter wil beschermen tegen ongewenste aanwending (of lees hier het verslag)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Spyns

Afdeling Strategie en Coördinatie
Navorser
0495 25 61 90

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.