Samenwerking met Nederland

Filter items

Intentieverklaring

Sinds 2004 wordt de (strategische) samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van economie, wetenschap en innovatie beleidsmatig omkaderd door intentieverklaringen tussen beide Lage Landen.

Op 7 april 2004 ondertekenden de bevoegde bewindslieden in Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke intentieverklaring ter versterking van de strategische Vlaams/Nederlandse samenwerking op vlak van ‘innovatie’.

Op 17 april 2008 werd de gezamenlijke intentieverklaring tussen Vlaanderen en Nederland hernieuwd en uitgebreid met de domeinen ‘economie’ en ‘wetenschap’.

Topontmoetingen

Om een boost en ook meer concrete uitvoering te geven aan de overeengekomen gezamenlijke beleidsintenties vonden in 2011 en 2013 topontmoetingen plaats tussen de (toenmalige) Vlaamse en Nederlandse minister-presidenten.

De topontmoeting van 4 juli 2011 stond in het teken van de economie, met als centrale vraagstelling hoe de beide Lage Landen door intensere onderlinge (strategische) samenwerking kunnen bijdragen tot hun verdiencapaciteit en welvaart op middellange termijn (2020-2040).

Op deze topontmoeting werd onder meer besloten om een gemeenschappelijke Vlaams/Nederlandse Denkgroep Toekomstverkenning op te richten die in kaart moest brengen welke ontwikkelingen de samenleving in Vlaanderen en Nederland op lange(re) termijn kunnen beïnvloeden en welke beleidsmaatregelen de beide Lage Landen best gemeenschappelijk uitstippelen om hierop in te spelen.

De Denkgroep Toekomstverkenning heeft op 7 juni 2013 zijn rapport opgeleverd.

Dat rapport werd besproken op de topontmoeting van 8 oktober 2013 waaraan naast de minister-presidenten ook de vakministers bevoegd voor economie, innovatie, transport en logistiek deelnamen.

Op deze topontmoeting werd overeengekomen om de thematische focus van de verdere Vlaams/Nederlandse samenwerking te leggen op

  1. high tech systemen en materialen,
  2. (duurzame) chemie en biogebaseerde economie,
  3. levenswetenschappen en gezondheid, en
  4. transport en logistiek.

Daarbij werd afgesproken om voor high tech systemen en materialen en voor (duurzame) chemie op (relatief) korte termijn een gezamenlijke toekomstvisie en -strategie uit te werken.

Chemie

Beide oefeningen werden intussen concreet opgepikt. Vlaanderen ontwikkelde samen met Nederland en ook Duitsland (Noordrijn-Westfalen) een gezamenlijke strategie voor een succesvolle toekomst van de chemiesector.

High tech

Wat betreft de samenwerking op vlak van high tech werd begin 2016 een Vlaams/Nederlandse high tech stakeholdersgroep opgericht waarin de high tech sleutelspelers uit het veld evenals de betrokken overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd.

Deze groep heeft een Vlaams/Nederlandse high tech samenwerkingsagenda opgemaakt die, uitgezet langsheen de gehele waardeketen, is toegespitst op zes specifieke thema’s (in alfabetische volgorde): Energie-innovatie, Factories of the Future, Flexibele Elektronica, Fotonica, Life Sciences & Health, en Nieuwe Materialen.

De Vlaams/Nederlandse high tech samenwerkingsagenda werd aan de bewindslieden gepresenteerd (en door hen onderschreven) op de topontmoeting van 7 november 2016, en is sindsdien onder toezicht van de stakeholdersgroep in uitvoering.

Voor de realisatie van de agenda worden onder meer een aantal projecten in het kader van Interreg Vlaanderen/Nederland opgezet, zoals o.a. het project Fokus.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Afdeling Strategie en Coördinatie
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Adviseur
02 553 60 06