Sociale innovatie

Filter items

Onderliggende items

De traditionele focus op technologisch georiënteerde innovatie en economische valorisatie maakt het huidige instrumentarium van het innovatiebeleid ongeschikt voor de realisatie van sociale innovatie met sociale impact. Een kritische evaluatie en aanpassing van de huidige innovatiebeleidsmix dringt zich bijgevolg op. Internationale experten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Vlaamse innovatieactoren en –experten treden tijdens dit seminarie hierover in debat.

Sociale Innovatie

Het Europese debat over sociale innovatie komt vandaag op snelheid. Met het BEPA rapport over sociale innovatie in de Europese Unie (mei 2010), het Social Innovation Europe Initiative (16 maart 2011) en het Social Business Initiative Europe (25 november 2011) heeft de Europese Commissie ondertussen het debat grondig ingeleid. En met de lancering van een Europees Sociaal Investeringsfonds en een Europees Sociale Impact Faciliteit van het Europees Investeringsfonds voegt de Commissie alvast de daad bij het woord. Ook tal van lidstaten oriënteren zich volop. Zo lanceerde de UK recent de Social Impact Bonds in de strijd tegen armoede en criminaliteit.

Conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen

Ook Vlaanderen wil op dit terrein niet stilzitten. Met de conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen (mei 2011) is de heroriëntatie van het innovatiebeleid ingezet. De belangrijkste verandering betreft de overgang naar een uitdagingsgedreven innovatie met focus op zes innovatieknooppunten:

  • (a) transformatie via innovatie (industriële innovatie);
  • (b) eco-innovatie;
  • (c) groene mobiliteit;
  • (d) hernieuwbare energie;
  • (e) innovatie in zorg;
  • (f) en ook sociale innovatie.

Daarin wordt sociale innovatie langs drie lijnen gedefinieerd: werkplek innovatie, sociaal ondernemerschap en een bredere vorm van sociale innovatie die nieuwe benaderingen van sociale waardecreatie omhelst. Werkplek innovatie wordt vandaag in Vlaanderen onder meer dank zij de promotie en inzet van Flanders synergy afgedekt, maar over sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in bredere zin bestaat er nog geen duidelijk beleid. Op deze terreinen is nog behoefte aan een duidelijker afbakening en behoeftenonderzoek die vervolgens in een breed gedragen sociaal innovatiebeleid kan worden vertaald.

Voorbije initiatieven

  • Kick-off seminarie 1 december 2011. Het programma en de presentaties van die dag vindt u hier.
  • Rondetafel Sociale Innovatie 27 april 2012. Het programma en de presentaties en foto's van die dag vindt u hier.
  • Oproep Sociale Innovatie 2013. Er verscheen een oproep tot het indien van een project voor subsidie tot 50.000€. Thema's, info, documentatie e.d. vindt u op Oproep Sociale Innovatie 2013.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62