Publicaties

Filter items
 • Screening van regelgeving in het kader van de Europese dienstenrichtlijn

  In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn worden tegen het jaar 2010 alle belemmeringen van het vrije dienstenverkeer in de Europese Unie uit de weg geruimd. De EU-lidstaten moeten hun nationale wetgeving en regelgeving screenen en waar nodig aanpassen. Alle procedures en formaliteiten die nodig zijn om een dienstenactiviteit te starten of uit te oefenen, moeten eenvoudig, vanop afstand en elektronisch toegankelijk zijn. Ze moeten afgehandeld kunnen worden via een uniek loket. Bovendien moeten al die procedures en formaliteiten duidelijk worden uitgelegd. De dienstverrichters hebben recht op informatie over alle eisen die voor hen gelden, adresgegevens van bevoegde instanties en van verenigingen waar ze praktische bijstand kunnen krijgen, voorwaarden voor toegang tot bepaalde openbare bestanden en databanken, rechtsmiddelen bij geschillen ... De publicatie reikt aan de gemeenten en provincies een hulpinstrument aan om hun regelgeving ten aanzien van diensten te toetsen.
 • Creating a sustainable economy

  In the book 'Creating a sustainable economy', pioneering companies at home and abroad reveal how they deal with the challenges and the opportunities of a sustainable economy. It contains contributions from and about Flanders in Action, Umicore, Agoria, Volvo Europe Truck, IMEC, Photovoltech, ACP, Voka, the West Flanders Environmental Charter, Alpro, Evelop Belgium, Capricorn Venture Partners, the International Polar Foundation, Business Europe, Fortis, Philips, Bellona, the World Business Council for Sustainable Development, the Foundation on Economic Trends and the Club of Rome.
 • Bouwen aan een duurzame economie

  De bijdragen die in dit boek zijn gebundeld vertolken uitsluitend de mening van de auteurs. Zij geven een impressum van wat er in Vlaanderen en daarbuiten zoal beweegt rond het thema duurzaamheid. Meer en meer mensen en ondernemingen zijn actief begaan met dit onderwerp. Het spreekt vanzelf dat de realiteit nog veel rijker is aan creativiteit en ondernemingszin dan wat in de volgende pagina’s wordt tentoongespreid. Deze publicatie wil vooral aantonen dat samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap rond de uitbouw van een duurzame economie mogelijk is. Het boek wil als dusdanig een aanzet zijn tot een constructieve dialoog over de manier waarop we uiteindelijk tot een duurzame samenleving kunnen komen. De teksten die hierna worden aangereikt zijn als het ware puzzelstukjes die in een groter geheel passen. Waar het nu op aankomt is om een beeld te scheppen van hoe de puzzel er uiteindelijk moet gaan uitzien, zodat we de stukjes (sneller) in mekaar kunnen gaan passen. Er is meer dan ooit nood aan een breed maatschappelijk debat om deze belangrijke doelstelling op termijn te verwezenlijken. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans op succes.
 • EWI - Speurgids 2008. Samenspel tussen Economie, Wetenschap en Innovatie voor een betere samenleving

  De gids geeft een overzicht van het beleid van de Vlaamse overheid inzake economie, wetenschap en innovatie. Cijfers en grafieken geven de budgettaire overheidsinspanningen weer. Transparante teksten schetsen het verhaal en de tendensen achter deze cijfers. Tijdreeksen en internationale vergelijkingen plaatsen Vlaanderen in de wereld.
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.