Publicaties

Filter items
 • Cover Briefadvies 189 - Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap Plantentuin Meise

  Briefadvies 189 - Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap Plantentuin Meise

  Een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap is de enige optie waarbij de afspraken die beide gemeenschappen hebben gemaakt in dit samenwerkingsakkoord grotendeels vertaald worden. De VRWI sluit zich dan ook aan bij het voorstel uit het ontwerp van decreet.
 • Cover Advies 188 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2014

  Advies 188 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2014

  Voorliggend advies focust op de begrotingsbesprekingen 2014, de laatste begroting van deze legislatuur.De VRWI stelt de aangehouden inspanningen voor wetenschap en innovatie van de minister op prijs. Ondanks de minder gunstige economische en budgettaire omstandigheden tijdens deze legislatuur, is het budget voor W&I verder blijven groeien. Vanaf 2011 was deze groei zelfs meer uitgesproken dan de groei van de totale Vlaamse begroting, wat duidt op een extra inzet voor wetenschap en innovatie.
 • Cover Briefadvies 187 - Voorontwerp van besluit betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

  Briefadvies 187 - Voorontwerp van besluit betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

  Op 30 april 2013 heeft de VRWI de adviesvraag ontvangen over het voorontwerp van besluit betreffende de omkadering van jonge onderzoekers. Ook de Vlaamse Onderwijsraad werd hierover om advies gevraagd.
 • Cover Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

  Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

  Minister Ingrid Lieten vroeg het advies van de VLOR over het besluit over de omkadering van jonge onderzoekers. Dat is een uitrol van de wijziging van het decreet over de organisatie en financiering wetenschap en innovatie en regelt de verdeling van de extra middelen voor jonge onderzoekers.
 • Cover Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

  Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

  Op 8 maart keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Een slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbeleid' goed. Europa heeft de regio's immers opgelegd aan te tonen dat ze over een slimme specialisatiestrategie beschikken als voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering uit het Cohesiefonds. De VRWI verwelkomt deze conceptnota. Vlaanderen heeft nood aan een beleidsstrategie die aanzet tot het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. De VRWI heeft de volgende opmerkingen bij de conceptnota:
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.