Publicaties

Filter items
 • Cover Advies 199B - Beleidsnota 2014-2019 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

  Advies 199B - Beleidsnota 2014-2019 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

  In zijn Memorandum 2014-2019 gaf de VRWI de nieuwe Vlaamse Regering concrete aandachtspunten mee voor wetenschap en innovatie. De beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (WEWI) 2014-2019 werd door de VRWI dan ook getoetst aan de hand van die aanbevelingen.
 • Cover Advies 199A - Nieuw AOI en vernieuwd FWO

  Advies 199A - Nieuw AOI en vernieuwd FWO

  De VRWI verwelkomt de stappen die de Vlaamse Regering wil ondernemen om het EWI-landschap te vereenvoudigen en te herstructureren. In dit advies geeft de VRWI de volgende richtlijnen mee voor twee nakende fusieoperaties: (1) de fusie van Agentschap Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van het IWT tot het nieuwe Agentschap voor Ondernemen en Innovatie (AOI); en (2) de fusie van het FWO, de Herculesstichting en de meer op lange termijn gerichte IWT-instrumenten tot het vernieuwde FWO.
 • Cover Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

  Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

  Voor het ‘luik Economie, Wetenschap en Innovatie’ vraagt de SERV een duidelijke budgettaire omkadering van de voorgenomen strategische en operationele beleidsdoelstellingen. De sociale partners onderschrijven de beoogde stroomlijning van het overheidslandschap, de intermediaire structuren en de ruime waaier aan steuninstrumenten. Tot slot vestigt de SERV de aandacht op het belang van capaciteitsopbouw bij de overheid, de verdere uitrol van het clusterbeleid op het terrein, de stroomlijning van het PMV-instrumentarium en het streekoverleg en preventief bedrijfsbeleid.
 • Cover Informatiedossier innovatiestructuren in Vlaanderen

  Informatiedossier innovatiestructuren in Vlaanderen

  De Stichting Innovatie & Arbeid deed onderzoek naar de innovatiestructuren in Vlaanderen en stelde zich daarbij de vraag hoe de belangrijkste innovatiestructuren ondersteuning bieden aan bedrijven, in welke mate er tussen deze structuren synergie in de werking bestaat en op welke wijze er aansluiting is bij de innovatieclusters van het Europees onderzoeksprogramma. Dit is het vierde onderzoek van de Stichting over het Vlaamse innovatiebeleid.
 • Cover beleidsnota 2014 - 2019

  Beleidsnota 2014-2019. Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

  De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.