Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid

Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid

Het onderzoeksrapport bevat een evaluatie van het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds en de rol ervan voor de Vlaamse game-industrie en een analyse van buitenlandse beleidsincentives ter ondersteuning van de gamesector.
VRWI Advies 223 - Open Science voor een betere wetenschap met grotere impact

VRWI Advies 223 - Open Science voor een betere wetenschap met grotere impact

In Advies 223 formuleert de VRWI aanbevelingen voor zeven prioritaire deeldomeinen van Open Science, waarmee de taskforce aan de slag kan, samen met de relevante stakeholders:
Advies 224 Vlaamse prioriteiten voor optionele ESA-programma’s – ESA-ministerraad 2016

VRWI Advies 224: Vlaamse prioriteiten voor optionele ESA-programma’s – ESA-ministerraad 2016

Met zijn advies wil de VRWI de federale overheid overtuigen meer in te zetten op die optionele ESA-programma's waarvoor Vlaanderen een sterk technologisch potentieel heeft, zodat de Vlaamse aanwezigheid daarin toeneemt. De raad schuift hiertoe een aantal prioriteiten naar voor, gebaseerd op een grondige analyse van de Vlaamse technologische sterktes en troeven.
Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2016.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2016. Het gesproken woord telt

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2017.

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2004-2014 - "3% light nota"

Ter ondersteuning van de beleidsoptie om ten minste 3% van het Bruto Binnenlands Product aan O&O uit te geven, is een continue opvolging van de O&O-uitgaven aan de hand van recent en internationaal vergelijkbaar cijfermateriaal nodig. Deze "3% light nota" levert de meest recente, doch voorlopige, beschikbare cijfers over de totale O&O-uitgaven in Vlaanderen.
Advies wijziging brownfieldconvenanten

SERV-Advies wijziging brownfieldconvenanten

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet betreffende de brownfieldconvenanten.
Ambulante handel. Advies

SERV-Advies ambulante handel

Advies over het ontwerpdecreet tot wijziging van de artikelen 8, 10 en 18 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en ontwerp van Besluit tot wijziging van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten
EWI Budget Browser ‘Entrepreneurship & Innovation’ - Management Summary

EWI Budget Browser ‘Entrepreneurship & Innovation’ - Management Summary

The EWI Budget Browser ‘Entrepreneurship & Innovation’ is an annual publication of the department of Economy, Science and Innovation (EWI) of the Flemish Government. This publication highlights the budgets for the economic policy and the science and innovation policy.
Description of STEM knowledge networks in Europe

Description of STEM knowledge networks in Europe

Over the past decade several STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) (education) networks have thus arisen in Europe which generally link up closely with the STEM policy, as well as support it. The report merely aims to describe STEM networks in several European countries. The idea is to allow Flanders to draw inspiration from these descriptions in order to deepen and further develop its own STEM policy and STEM initiatives.
Beschrijving van kennisnetwerken STEM in Europa

Beschrijving van kennisnetwerken STEM in Europa

In de voorbije 20 à 25 jaar heeft STEM-onderwijs in de meeste Europese landen maar ook wereldwijd steeds meer aandacht gekregen. Het gevoerde beleid had of heeft meestal een dubbel doel: enerzijds de wetenschappelijke geletterdheid van alle jongeren (en zelfs volwassenen ) te bevorderen en anderzijds het aantrekken van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen in het secundair en het hoger onderwijs met de bedoeling hen te brengen tot wetenschappelijke en technische beroepen en /of onderzoekcarrières. Overal ter wereld is er immers een tekort aan afgestudeerden met een STEM-diploma. STEM-onderwijs voor meisjes en jongeren met kwetsbare sociaal economische achtergronden, kreeg tegelijkertijd ook meer aandacht.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.