Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Cover Advies wijzigingsdecreet organisatie en financiering wetenschaps- en innovatiebeleid

Advies wijzigingsdecreet organisatie en financiering wetenschaps- en innovatiebeleid

Cover Advies over de decreetswijziging wetenschaps- en innovatiebeleid

Advies over de decreetswijziging wetenschaps- en innovatiebeleid

Op vraag van minister Lieten bracht de Vlor advies uit over een voorontwerp van decreet dat de regelgeving voor wetenschaps- en innovatiebeleid meer moet stroomlijnen.
Cover Informatiedossier innovatiestructuren in Vlaanderen

Informatiedossier innovatiestructuren in Vlaanderen

De Stichting Innovatie & Arbeid deed onderzoek naar de innovatiestructuren in Vlaanderen en stelde zich daarbij de vraag hoe de belangrijkste innovatiestructuren ondersteuning bieden aan bedrijven, in welke mate er tussen deze structuren synergie in de werking bestaat en op welke wijze er aansluiting is bij de innovatieclusters van het Europees onderzoeksprogramma. Dit is het vierde onderzoek van de Stichting over het Vlaamse innovatiebeleid.
Cover Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

Voor het ‘luik Economie, Wetenschap en Innovatie’ vraagt de SERV een duidelijke budgettaire omkadering van de voorgenomen strategische en operationele beleidsdoelstellingen. De sociale partners onderschrijven de beoogde stroomlijning van het overheidslandschap, de intermediaire structuren en de ruime waaier aan steuninstrumenten. Tot slot vestigt de SERV de aandacht op het belang van capaciteitsopbouw bij de overheid, de verdere uitrol van het clusterbeleid op het terrein, de stroomlijning van het PMV-instrumentarium en het streekoverleg en preventief bedrijfsbeleid.
Cover Advies O&O-besluit IWT

Advies O&O-besluit IWT

Advies over de wijziging van het Vlaams reglementair besluit met betrekking tot de steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen
Cover Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.
Cover Soete I: Eindrapport Expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams Innovatieinstrumentarium

Rapport Soete I: Eindrapport Expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams Innovatieinstrumentarium

Cover Eindrapport Soete I:  Expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams Innovatieinstrumentarium november 2007

Rapport Soete I: Eindrapport Expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams Innovatieinstrumentarium

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.